BIBLIOGRAFIE UNIUNEA EUROPEANĂ
alcătuită de Marin Pruteanu

ALDCROFT, Derek H., The European economy 1914-2000, London ; New York, 2001.
ANCUTA, Calin-Radu and BERESCHI, Zsuzsa (eds.), European Union foreign, security and defence policy, Bucharest: Romanian Institute of International Studies "Nicolae Titulescu", 2003.
ANDREESCU, Gabriel, SEVERIN, Adrian, MOISA, Sorin ... [et al.], Un concept românesc privind viitorul Uniunii Europene, Bucureşti: Polirom, 2001.
BACHOUD, Andrée, CUESTA, Josefina, TREBITSCH, Michel (sous la direction de), Les intellectuels et l'Europe de 1945 à nos jours : actes du colloque international Université de Salamanque 16, 17, 18 octobre 1997, Paris, 2000.
BALDWIN, Richard and WYPLOSZ, Charles, The economics of European integration, London; Boston [etc.], 2004.
BARBULESCU, Iordan Gheorghe, Uniunea Europeană : aprofundare şi extindere, Bucureşti: Editura Trei, 2001.
BÂRZEA Cezar, Politicile şi instituţiile Uniunii Europene, Bucureşti: Editura Corint, 2001.
BERSTEIN, Serge şi MILZA, Pierre, Istoria Europei, vol. I-V, Iaşi: Institutul European, 1997-1998 .
BETTEN, Lammy and MAC DEVITT, Delma, The Protection of fundamental social rights in the Europian Union, The Hague, 1996.
BITSCH, Marie-Thérèse, Histoire de la construction européenne de 1945 à nos jours, Bruxelles, 2003.
BITSCH, Marie-Thérèse, Le fait régional et la construction européenne, Bruxelles, 2003.
BOMBERG, Elizabeth E., STUBB, Alexander C.G., The European Union, how does it work?, Oxford, 2003.
BURDA, Michael, WYPLOSZ, Charles, Macroeconomics : a European text, ed. III, New York ; Oxford, 2001.
CHRISTIN, Thomas, Federalism in the European Union : the view from Below (if there is such a thing), St. Gallen, 2004.
CINI, Michelle (ed.), European Union politics, Oxford ; New York ; Auckland [etc.], 2003.
CONSTANTIN, Valentin (ed.), Documente de baza ale Comunităţii şi Uniunii Europene, ed. II, Iaşi: Polirom, 2002.
COURTY, Guillaume şi DEVIN, Guillaume, Construcţia europeană, Bucureşti: Coresi, [2003].
CREMONA, Marise, The enlargement of the European Union, Oxford, 2003.
DAYSON, Kenneth (ed.), European states and the Euro : europeanization, variation, and convergence, Oxford ; New York ; Athens [etc.], 2002.
DE SCHUTTER, Olivier, LEBESSIS, Notis and PATERSON, John (eds.), Governance in the European Union, Luxembourg, 2001.
DIACONESCU, Mirela, Economie europeană, Bucureşti: Editura Uranus, 2004.
DIACONU, Nicoleta, Sistemul instituţional al Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
DINAN, Desmond (ed.), Encyclopedia of the European Union, London, 1998.
DINAN, Desmond, Europe recast : a history of European Union, Basingstoke, 2004.
FABBRINI, Sergio (ed.), Democracy and federalism in the European Union and the United States : exploring post-national governance, London, 2005.
FARELL, Mary, FELLA, Stefano, NEWMAN, Michael, European integration in the 21st century : unity in diversity?, London, 2002.
FERREOL, Gilles (coord.), Dicţionarul Uniunii Europene, Iaşi: Polirom, 2001.
FOSTER, Deborah and SCOTT, Peter (eds.), Trade unions in Europe : meeting the challenge, Bruxelles, 2003.
FROIS, Pierre, Developpement durable dans l'Union Européenne, Paris ; Montréal, 1998.
FUEREA, Augustin, Instituţiile Uniunii Europene, Bucureşti : Universul Juridic, 2002.
GAROT, Marie José, La citoyenneté de l'Union Européenne, Paris ; Montréal, 1999.
GILLINGHAM, John, European integration, 1950-2003 : superstate or new market economy?, Cambridge, 2003.
GIULIANI, Jean-Dominique, Quinze + [plus] dix : le grand élargissement, Paris, 2003.
GYEMANT, Ladislau, Preistoria construcţiei europene, Cluj-Napoca: Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 1999.
HELD, David, Democraţia şi ordinea globală : de la statul modern la guvernarea cosmopolită, Bucureşti: Univers, 2000.
HEN, Christian şi LÉONARD, Jacques, Uniunea Europeană, ed. X., Bucureşti : Editura C.N.I. "Coresi", [2003].
HERMET, Guy, Istoria naţiunilor şi a naţionalismului în Europa, Iaşi: Institutul European, 1997.
HEYWOOD, Paul, JONES, Erik and RHODES, Martin (eds.), Developments in West European politics, ed. II, Basingstoke, 2002.
HOFHANSEL, Claus, Multilateralism, German foreign policy, and Central Europe, New York, 2005.
HOOGHE, Liesbet and MARKS Gary, Multi-level governance and European integration, Lanham, 2001.
HOOGHE, Liesbet, The European Commission and the integration of Europe : images of governance, Cambridge ; New York ; Melbourne [etc.], 2001.
KRONENBERGER, Vincent and WOUTERS, Jan, The European Union and conflict prevention : policy and legal aspects, The Hague, 2004.
LEACH, Rodney, Europe : a concise encyclopedia of the European Union from Aachen to Zollverein, ed. IV, London, 2004.
LECONTE, Cécile, L'Europe face au défi populiste, Paris, 2005.
LEONARD, Dick, Ghidul Uniunii Europene, Bucureşti: Teora, 2001.
LEQUESNE, Christian et SUREL, Yves (sous la direction de ), L'intégration européenne : entre émergence institutionnelle et recomposition de l'État, Paris, 2004.
MAGNETTE, Paul, Europa politică : cetăţenie, constituţie, democraţie, Iaşi: Institutul European, 2003.
MAGNETTE, Paul, Le régime politique de l'Union européenne, Paris, 2003.
MARGA, Andrei, Filosofia unificării europene, ed. II, Cluj-Napoca: Biblioteca Apostrof, 1997.
MARINAŞ, Laura (coord.), Sistemul de guvernare al Uniunii Europene, Bucureşti: Editura Luceafărul, 2003.
McGIFFEN, Steven Paul, The European Union : a critical guide, London, 2001.
MICHEL, Denis, RENOU, Dominique, Dictionnaire des termes européens, Paris, 2001.
MICHEL, Denis, RENOU, Dominique, Les institutions européennes, Paris, 2003.
MOREAU DEFARGES, Philippe, Les institutions européennes, ed. VII, Paris, 2005.
NELSEN, Brent F., STUBB, Alexander C.G. (eds.), The European Union : readings on the theory and practice of European integration, Basingstoke, 2003.
NUGENT, Neill (ed.), European Union enlargement, Basingstoke, 2004.
NUGENT, Neill, The government and politics of the European Union, ed. IV, Basingstoke ; London, 1999.
ORSELLO, Gian Piero, L'Unione europea, Roma, 2003.
PASCARIU Gabriela Carmen, Uniunea Europeană, politici şi pieţe agricole, Ed. Economică, Bucureşti, 1999.
PAUN Ciprian Adrian, Die Unionsbuergerrechte (Drepturilor cetăţenilor Uniunii Europene), Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană, 2003.
PĂUN Nicolae; PĂUN Ciprian Adrian, Istoria construcţiei europene, Cluj-Napoca: EFES, 2000.
PĂUN, Nicolae, PĂUN Adrian Ciprian, COMANESCU Albu Radu ... [et al.], Instituţiile Uniunii Europene, Cluj-Napoca: Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2004.
PELKMANS, Jacques, Integrarea Europeană : metode şi analiza economică, ed. II, Bucureşti : Institutul European din România, 2003.
PETERSON, John, SHACKLETON, Michael, The institutions of the European Union, Oxford, 2002.
PHINNEMORE, David, McGOWAN, Lee, A dictionary of the European Union, London, 2002.
POLADIAN, Simona; ALBU, Cornel, ANDREESCU, Eugen ... [et al.]. (coord.), Reforma internă a Uniunii Europene, Bucureşti: Centrul de Informare şi Documentare Economică, 2003.
POPETI, Corneliu C. (coord.) Spre o nouă arhitectură europeană : integrare-securitate = Vers une nouvelle architecture européenne : intégration-sécurité, Timişoara: Mirton, 2002.
PROFIROIU G.; Marius Alina, Introducere în realităţile europene, Editura Economică, Bucureşti, 2000.
PROFIROIU, Marius; POPESCU, Irina, Politici europene, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
Proiect de Tratat de instituire a unei Constituţii pentru Europa : adoptat prin consens de Convenţia Europeană la 13 iunie şi 10 iulie 2003, prezentat preşedintelui Consiliului European la Roma, 18 iulie 2003, Luxemburg, 2003.
REYNIÉ, Dominique (sous la direction de), Les Européens, Paris, 2003.
SCHARPF, Fritz W., Governing in Europe: effective and democratic, Oxford, 1999.
SMITH, Hazel, European Union foreign policy : what it is and what it does, London, 2002.
SMITH, Karen E., Politica externă a Uniunii Europene, Bucureşti : Editura Trei, 2004.
STICHT, Pamela, Culture européenne ou Europe des cultures? : les enjeux actuels de la politique culturelle en Europe, Paris ; Montréal, 2000.
STOICA, Camelia, Libera circulaţie a persoanelor în Uniunea Europeană, Bucureşti: Editura Oscar Print, 2001.
URWIN, Derek W., Dicţionar de istorie şi politică europeană: 1945-1995, Iaşi: Institul European, 2000.
WARLEIGH, Alex, European Union : the basics, Abingdon, 2004.
WIENER, Antje, DIEZ, Thomas, European integration theory, Oxford, 2004.
YOUNGS, Richard, The European Union and the promotion of democracy: Europe's Mediterranean and Asian policies, Oxford, 2001.
ZABERCA, Vasile Mircea, Construcţia Europeană : repere istorice, Reşiţa: Editura Eftimie Murgu, 2001.
ZAPARTAN, Liviu Petru, Construcţia europeană, Oradea: [s.n.], 2000.
ZORGBIBE, Charles, Construcţia europeană : trecut, prezent, viitor , [Bucureşti]: Editura Trei, 1998.
ZÜRN, Michael , JOERGES, Christian (eds.), Law and governance in postnational Europe: compliance beyond the nation-state, Cambridge ; New York, 2004.