BIBLIOGRAFIE ORAŞUL BUCUREŞTI
alcătuită de Marin Pruteanu


ANANIA, Lidia, Bisericile osândite de Ceauşescu : Bucureşti, 1977-1989, Bucureşti: Anastasia, 1995.
BACALBAŞA, Constantin, Bucureştii de altădată, vol. I-III, Bucureşti: Editura Eminescu, 1987-2000.
BEZVICONI, Gheorghe, Necropola Capitalei : dicţionar enciclopedic, Chişinău: Museum, 1997.
Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti : o bibliografie a existenţei : 1891-2001, Bucureşti: [Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti], 2001.
BILCIURESCU, Victor, Bucureşti şi bucureşteni de ieri şi de azi, Bucureşti: Paideia, 2003.
Bucureştii anilor '30 : 25 de imagini : [album], Bucureşti: Editura Noi, 1995.

Bucureştii anului 1935 : articole despre capitală apărute în saptamânalul "Realitatea ilustrată", 1935, Bucureşti: Tritonic, 2005.
Bucureştiul interbelic : Calea Victoriei: Interbellum Bucharest : Victoria Avenue, Bucureşti: Noi Media Print, [2002].
CASSELI, Domenico, Cum au fost Bucureştii odinioară, Bucureşti: Silex, 1994.
COSTESCU, George, Bucureştii Vechiului Regat, Bucureşti : Editura Capitel, [2004].
CRUTZESCU, Gheorghe, Podul Mogoşoaei : povestea unei străzi, Bucureşti: Meridiane, 1986.
DECIU, Andreea (texte îngrij. şi postf. de), Povestea caselor, Bucureşti: Editura Simetria, 1999.
DUMITRU, Nicolae şi TÂRCOB, Dumitru (coord.), Bucureşti, Bucureşti: Editura Sport-Turism 1985.
FEZI, Bogdan Andrei, Bucarest et l'influence française entre modele et archétype urbain : 1831-1921, Paris : L'Harmattan, 2005.
GEORGESCU, Florian ; BERINDEI, Dan; CEBUC, Alexandru, Istoria oraşului Bucureşti, vol. 1, Bucuresti : Muzeul de Istorie a oraşului Bucureşti, 1965.
GIURESCU, Dinu C., The Razing of Romania's Pas : international prezervation report, New York: World Monument Fund, 1989.
HARHOIU, Dana, Bucureşti, un oraş între Orient şi Occident : Bucharest, a city between Orient and Occident, Simetria, Bucureşti: Arcub, 2001.
ION, Narcis Dorin, Bucureşti : în căutarea Micului Paris, Bucureşti: Tritonic, 2003.
IONESCU-GION, G. I., Istoria Bucurescilor, Iaşi: Editura Tehnopress, 2003.
IONESCU-GURA, Nicoleta, Bombardamentele anglo-americane şi germane asupra Bucureştiului din anul 1944, Bucureşti: Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti, 1999.
IONIŢĂ, Maria-Magdalena, Casa şi familia Capşa în România modernă : 1852-1950, Bucureşti: Publimpres, 2000.
IONIŢĂ, Maria-Magdalena, Epoca de înflorire a Casei Capşa : (1868-1902), Bucureşti: Fundaţia Culturală D'ale Bucureştilor, 1997.
LAZĂR, Mariana, Mănăstirea Cotroceni : catastife şi catagrafii : (sec. XVII-XIX), Bucureşti: Muzeul Naţional Cotroceni, 1997.
LĂPĂDUŞI, Vasile; GÂDEA, Constantin, Bucureştiul necunoscut : o istorie fascinantă a Capitalei, Bucureşti : Luceafarul, 2004.
LEAHU, Gheorghe, Bucureşti : arhitectură şi culoare, Bucureşti, 1992.
LEAHU, Gheorghe, Bucureşti, micul Paris : Bucarest, le petit Paris : Bucharest, the little Paris, Bucureşti: Regia Autonoma Monitorul Oficial, 2003.
LEAHU, Gheorghe, Bucureşti, portretul unui oraş: Bucharest, the portrait of a city: Bucarest, portrait d'une ville: Bukarest, das Porträt einer Stadt, Bucureşti: Editura Crater, 1999.
LEAHU, Gheorghe, Bucureştiul dispărut, [Bucureşti]: Editura Arta Grafica, 1995.
MAJURU, Adrian; STĂNESCU, Florin Alexandru, Bucureştiul subteran. Sinuciderea, Piteşti, Paralela 45, 2006.
MAJURU, Adrian, Bucureştii mahalalelor sau periferia ca mod de existenţă, Bucureşti: Compania, 2003.
MARCHIS, Iustin (coord.), Stavropoleos : ortodoxie, artă, comunitate, Bucureşti: Fundatia Stavropoleos, Meridiane, 2002 .
MARCU-LAPADAT, Marius, Feţele ornamentului : arhitectura bucureşteană în secolul 20, Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2003.
MARSILLAC, Ulysse de, Bucureştiul în veacul al XIX-lea, Bucureşti: Meridiane,1999.
Mărturii orale : anii 80' şi bucureştenii, Bucureşti: Paideia, 2003.
MIHAILESCU, Vintilă M., Evoluţia geografică a unui oraş : Bucureşti, Bucureşti: Paideia, 2003.
MILOŞESCU, Pantelimon ; ULMEANU, Coriolan, Din trecutul spitalului clinic central de copii "Grigore Alexandrescu" : primul spital de copii, Bucureşti : Editura Tridona, 2006.
MORAND, Paul, Bucureşti, Cluj-Napoca: Echinox, 2000.
MUCENIC, Cezara, Bucureşti : un veac de arhitectură civilă : secolul al XIX-lea, Bucureşti: Silex, 1997.
MUCENIC, Cezara, Străzi, pieţe, case din vechiul Bucureşti, Bucureşti: Editura Vremea XXI, 2004.
NICOLAU, Irina şi POPESCU, Ioana, O stradă oarecare din Bucureşti, Bucureşti: Nemira, 1999.
OLTEANU, Radu, Bucureştii în date şi întâmplari, Bucureşti, Paideia, 2002.
OPREA, Petre, Itinerar inedit prin case vechi din Bucureşti, Bucureşti: Sport-Turism, 1986.
OPREA, Petre, Sculpturi decorative pe clădiri bucureştene, Bucureşti: Maiko, 2004.
PAPAZOGLU, Dimitrie, Istoria fondarei oraşului Bucureşti, Bucureşti: Minerva, 2000.
PARUSI, Gheorghe, Cronica Bucureştilor, Bucureşti: Compania, 2005.
PÂRNUTA, Gheorghe, Istoria învăţământului şi culturii din oraşul Bucureşti (de la începuturi pâna la 1864), Bucureşti : Editura Semne, 1997.
PÂRVULESCU, Ioana, Întoarcere în Bucureştiul interbelic, Bucureşti: Humanitas, 2003.

PETRILA, Dora şi MARTIN, Martin S., Spitalul Fundeni : istorie, destine, Bucureşti: Humanitas, 2004.
PIPPIDI, Andrei, Bucureşti : istorie şi urbanism, Iaşi: Do-minoR, 2002.
POTRA, George, Bucureştii văzuţi de călători străini : (secolele XVI-XX), Bucureşti: Editura Academiei Române, 1992.
POTRA, George, Din Bucureştii de altădată, Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981.
PREDESCU, Alexandru, Vremuri vechi bucureştene, Bucureşti: Editura pentru Turism, 1990.
RADES, Corneliu, Bucureştii în vâltoarea primului război mondial, Bucureşti: Teora, 1993.
RADULESCU-ZONER, Şerban şi MARINESCU, Beatrice, Bucureştii în anii primului război mondial : 1914-1918, Bucureşti: Albatros, 1993.
REIMER, Rolf Peter, Bukarest : kultur-historischer Stadt-Führer : wie alles anfing und nicht endete, Bukarest: [s. n.], 2000.
REZEANU, Adrian, Toponimie bucureşteană, Bucureşti: Academia Româna, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", 2003.
ROSEN, Avram, Participarea evreilor la dezvoltarea industrială a Bucureştiului din a doua jumătate a secolului al XIX-lea pâna în anul 1938, Bucureşti: Editura Hasefer, 1995.
RUCAREANU, Costin şi CARTIANU, Paul, Începuturile electrificării în Bucureşti ilustrate prin documente ale epocii : 1882-1886, Bucureşti: Editura AGIR, 2001.
STAHL, Henri, Bucureştii ce se duc, Iaşi: Do-MinoR, 2002.
STAHL, Paul H., Familia şi şcoala : Bucureşti, 1949-1952 : contribuţii la sociologia educaţiei, Bucureşti: Paideia, 2002.
STOICA, Lucia ; IONESCU-GHINEA, Neculai, Enciclopedia lăcaşurilor de cult din Bucureşti : Encyclopedia of worship places of Bucharest, Bucuresti : Universalia, 2005.
STOICA, Lucia, IONESCU-GHINEA, Neculai, IONESCU, Dan D. ... [et al.], Istoria şi arhitectura lăcaşurilor de cult din Bucureşti din cele mai vechi timpuri până astăzi, Bucureşti: Ergorom '79, 1999.
The Kretzulescu Palace and its surroundings : yesterday and today, research and text by Leland Conley Barrows, Cezara Mucenic and Oliver Octavian Velescu ; contemporary photogr. by Dan Ioan Dinescu, Warsaw: Warsaw University of Technology Publishing House, 2002.
THEODORAKY, D. Hagi, Amintiri din trecutul negustoresc…, Bucureşti, DominoR, 2003.
ZOLTAN Rostas, Chipurile oraşului: istorii de viaţă în Bucureşti: secolul XX, , Iaşi: Polirom, 2002.