DICŢIONARE PRIVIND ISTORIA ROMÂNIEI
bibliografie alcătuită de Marin Pruteanu

AGACHI, Alexei ; CASU, Igor ; DRAGNEV, Demir. Dicţionar de istoria românilor. Chişinău: Civitas, 2005 . - 236 p.
ALEXANDRU, Ionel Stefan, Dicţionar de istorie. Brăila: Editura Dunărea, 1999 . - 150 p.
APOSTOLESCU, Cristian-Ion. Istoria românilor: sinteze, teste, mic dicţionar istoric. Craiova: Else, 2002 . - 105 p.
ASTALOŞ, George. Dicţionarul esenţial al exilului românesc : dicţionar bio-bibliografic. Bucuresti : Tritonic, 2001. – 230 p.
BABEŞ, Mircea, CALAFETEANU, Ion, POPIŞTEANU, Cristian et al., Politica externă a României: dicţionar cronologic, Bucureşti, 1986. - 416p.
CAROL, Anne; GARRIGUES, Jean; IVERNEL, Martin. Dicţionar de istorie a secolului XX. Traducerea: Simona Ceauşu, Constantin Vlad . Bucureşti: All Educational, 2000 . - 510 p.
CIOBANU, Nicolae; ZODIAN, Vladimir; MARA, Dorin; et al., Enciclopedia primului război mondial, Bucureşti : Teora, 2000. – 408 p.
DASKOV, S. B. Dicţionar de împăraţi bizantini. Traducere de Viorica Onofrei, Dorin Onofrei . Bucureşti: Editura Enciclopedică, 1999 . - 509 p.
DINULESCU, Constanţiu. Dicţionar istoric: pentru examenul de capacitate şi bacalaureat. Au colab.: Valentin Gherghel şi Laurenţiu Stan . Piteşti: Paralela 45, 1999 . - 223 p.
DOBRESCU, Emilian M. ; MURESAN, Maria ; BODEA, Gabriela ; MURESAN, Dumitru. Dicţionar de istorie economică şi istoria gândirii economice. Bucureşti: All Beck, 2005 . - 246 p.
DUTU, Alesandru; DOBRE, Florica; LOGHIN, Leonida. Armata română în al doilea război mondial : (1941-1945) : dicţionar enciclopedic, Bucuresti : Editura Enciclopedică, 1999. – 400 p.
GAL, Ionel (coord.). Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei : arhivistica, cronologie, diplomatica, genealogie, heraldica, paleografie, sigilografie, Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982. – 268 p.
GAVRILA, Mariana (coord.); MAXIMESCU, Mariana (coord.) ; BACIU, Liviu, Dicţionar şcolar de termeni şi expresii istorice. Piteşti: Paralela 45, 2005 . - 406 p.
GENES, George. Dicţionar istoric, Piteşti : Carminis, 2002.
GIURESCU, Dinu C.; MATEI, Horia C.; NICOLESCU, Nicolae C. et al. Istoria României în date. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2003.
GUSTI, Dimitrie, ORGHIDAN, Constantin, VULCANESCU, Mircea (eds.), Enciclopedia României. Vol. 1-4. Bucureşti: Imprimeria Naţională, 1938-1943.
HOGG, Ian V. Dicţionarul marilor bătălii. Traducere de Ligia Caranfil. Bucureşti: Editura Artemis, 2000 . - 240 p.
HORIA, Vintilă. Dicţionarul papilor. Traducere de Ana Vadeanu . Bucureşti: Saeculum I.O., 1999 . - 303 p.
LECCA, Octav-George. Dicţionar istoric, arheologic şi geografic al României. Bucureşti : Universul, 1937.
LECHINTAN, Vasile. Oficiali de stat români din Transilvania: (1368-1918): dicţionar. Cluj-Napoca : Argonaut, 2003 . - 363 p.
LUPU, Marin. Dicţionar de istorie pentru elevi. Ediţia a 3-a. Focşani: Terra, 2001 . - 245 p.
MANEA, Mihai. Mic dicţionar de termeni istorici. Bucureşti: All, 1999 . - 280 p.
MANOLESCU, Florin, Enciclopedia exilului literar romanesc : 1945-1989 : scriitori, reviste, institutii, organizatii, Bucureşti: Compania, 2003.
MATEI, Horia C. Lumea antică : mic dicţionar biografic. Bucureşti : Danubius, 1991. 252 p.
MATEI, Horia C., Enciclopedia antichităţii, ed. a 5-a, Bucureşti : Meronia, 2004. – 496 p.
MATEI, Horia C.; NEGUŢ, Silviu; NICOLAE, Ion, Enciclopedia statelor lumii, ed. a 10-a, Bucureşti: Meronia, 2005. 544 p.
MORARESCU, Dulciu. Personalităţi din alte ţări despre România: dicţionar. Bucureşti : Paideia, 1997 . - 245 p.
MURARIU, Ioan. Dicţionar de arhaisme şi termeni istorici. Ed. a 2-a rev. şi adăugită . Bacău : Editura Vasile Pârvan, 2002 . - 293 p.
NEAGOE, Stelian, Istorici români de azi : mică enciclopedie. Bucureşti : Editura Machiavelli, 2003. – 232 p.
NEAGOE, Stelian; PETCULESCU, Constantin; ARVATU, Cristina, Enciclopedia istoriei politice a României : 1859-2002. Bucureşti : Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2003. – 790 p.
PALMOWSKI, Jan. Dicţionar Oxford de istorie universală contemporană: de la 1900 până azi. Traducere de Simona Ceauşu. Vol. 1-2. Bucureşti: BIC All, 2005.
PARRISH, Thomas. Enciclopedia războiului rece. Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2002. – 404 p.
PIPPIDI, Dionisie M., (coord.). Dicţionar de istorie veche a României: paleolitic - sec. X. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976 . - 628 p.
POPA, Marcel D.; MATEI, Horia C. Mică enciclopedie de istorie universală, ed. a 4-a rev. şi actualizată, Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2002. – 583 p.
PRAGER, Viviane (coord.). Dicţionar enciclopedic de iudaism. Schiţă a istoriei poporului evreu. Trad. : Viviane Prager, C. Litman, Ticu Goldstein. Bucureşti : Hasefer, 2000 . - 1151 p.
PREDA, Constantin. Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României. Vol. 1-3 Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1994 - .
PUIA, Ilie. Mic dicţionar pentru tineret de istorie a economiei româneşti . Bucureşti : Editura Politică, 1988 . - 447 p.
REZACHIEVICI, Constantin. Cronologia critică a domnilor din Ţara Românească şi Moldova : a. 1324-1881. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2001 -.
SACHELARIE, Ovidiu, STOICESCU, Nicolae. Instituţii feudale din Ţările Române: dicţionar. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1988. – 583 p.
SCORPAN, Costin. Istoria României : enciclopedie. Bucureşti : Nemira, 1997. – 800 p.
SCURTU, Ioan ; ALEXANDRESCU, Ion ; BULEI, Ion et al., Enciclopedia partidelor politice din România: 1859 - 2003, Bucureşti : Meronia, 2003. - 392 p.
SCURTU, Ioan; ALEXANDRESCU, Ion; BULEI, Ion; MAMINA, Ion. Enciclopedia de istorie a României. ed. a 3-a. Bucureşti: Meronia, 2002.
SMEU, Georgeta. Dicţionar de istoria românilor . Bucureşti : Trei, 1997 . - 487 p.
STANCU, Ioan. Dicţionar de istorie a religiilor : A-Z. Piteşti : Editura Universităţii, 2002 . - 399 p.
STEFANESCU, Paul. Misterele francmasoneriei : definiţie, istorie, simbolismul numerelor, dicţionar de termeni masonici. Bucureşti : Editura Vestala, 2002 . - 320 p.
ŞTEFĂNESCU, Stefan. Enciclopedia istoriografiei româneşti. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978. – 472 p.
STOICA, Stan, Dicţionarul partidelor politice din România : (1989-2004), ed. a 4-a rev. şi actualizată, Bucureşti: Meronia, 2004. – 216p.
STOICESCU, Nicolae. Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova : sec. XIV – XVII. Bucureşti : Editura Enciclopedică Română, 1971. -456 p.
STURDZA, Mihai Dimitrie (coord. şi coaut.). Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească : enciclopedie istorică, genealogică şi biografică. Bucureşti: Simetria, 2004.
SUCIU, Coriolan. Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1967-1968.
TREPTOW, Kurt W., POPA, Marcel, Historical dictionary of Romania, Lanham, 1996.
TUDOR, Dumitru (coord.), Enciclopedia civilizaţiei romane, Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982. – 828 p.
URWIN, Derek W. Dicţionar de istorie şi politică europeană : 1945-1995. Traducere de Areta Voroniuc. Iaşi: Institutul European, 2000 . - 560 p.
ZAVADSCHI, Iurie. Dicţionar de istorie medie a Moldovei : de la descălecatul Ţării pînă la începutul domniilor fanariote (1359-1711). Chişinău : Editura Museum, 1995 . - 192 p.