Indice de subiecte
De Anima Căpâlneanu
ABIR 18, 154, 502

Acces la informaţie 316, 376, 546

Acces liber la raft 68, 207, 255, 256, 257

Achiziţii 16, 83, 187, 263, 264, 528

Administrarea bazelor de date 531

Adnotare 269, 322, 325, 351, 352

Agenţie naţională bibliografică 162

Album 58, 80, 88, 138

ALEPH 211, 217, 218

Analiză documentară 214, 245, 269, 277, 279, 282, 301, 304, 322, 338, 345, 354, 526

Angajare de personal 513

Arhitectură civilă. Biblioteci 1, 361, 458

Arhive 2, 3, 4, 5, 10, 34, 360, 445, 456, 498, 499, 500

Arhivistică 5, 6, 7, 8, 9, 11, 454, 455, 456

Asociaţii profesionale 162, 181, 195, 312, 330, 340, 384

Austria 236

Automatizare--informatizare 64, 85, 104, 157, 162, 181, 193, 220, 274, 294, 323, 336, 338, 346, 350, 352, 359, 362, 456, 464, 498, 505, 506, 508, 509, 510, 512, 523, 527, 529, 533, 534, 541, 546

Automatizarea achiziţiilor 264

Basarabia 30, 41, 56, 106, 109, 149, 421

Baze de date 187, 244, 286, 287, 300, 330, 372, 507, 530, 531, 535, 540, 541

Baze de date bibliografice 244, 330, 507, 535
Belgia 147

Beneficiari 34, 43, 63, 105, 122, 168, 170, 187, 266, 278, 279, 312, 318, 346, 355, 357, 358, 372, 433, 435, 463, 470, 489, 490, 492, 493, 494, 495, 496, 497

Bibliobuz 123

Bibliofilie 13, 15, 18, 21, 29, 34, 95, 118, 124, 405, 415, 498

Bibliografii 8, 20, 27, 37, 38, 39, 86, 106, 112, 143, 174, 175, 280, 282, 287, 289, 304, 311, 329, 330, 345, 349, 358, 361, 363, 367, 368, 482, 498

Bibliografii de bibliografii 318, 367, 368

Bibliografii locale 32, 213, 330, 358, 361, 367

Bibliografii naţionale 24, 32, 34, 36, 330, 367, 417

Bibliologie 6, 7, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 36, 57, 59, 60, 65, 66, 154, 157, 207, 367, 368, 381, 408, 479, 487

Bibliometrie 33, 328, 337, 536, 537

Biblioteca Academiei de Studii Economice, Bucureşti 71, 549

Biblioteca Academiei Române 37, 38, 39, 49, 159, 352, 361, 498, 499, 549

Biblioteca Academiei Române. Filiala Cluj-Napoca 40

Biblioteca Aşezămîntului Cultural "N. Bălcescu", Bucureşti 155

Biblioteca Batthyaneum, Alba Iulia 89, 504

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Bucureşti 27, 35, 59, 60, 66, 73, 80, 168, 195, 492, 493, 502, 549

Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran", Timişoara 34, 492, 493

Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca 16, 23, 33, 58, 65, 66, 68, 75, 77, 78, 159, 174, 182, 233, 287, 497, 549

Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", Iaşi 28, 61, 64, 67, 81, 492, 493, 549

Biblioteca Colegiului Bethlen, Aiud 94, 405

Biblioteca din Alexandria 164, 170

Biblioteca Documentară, Năsăud 92

Biblioteca "I. G. Bibicescu", Turnu Severin 99

Biblioteca Institutului Agronomic, Timişoara 66

Biblioteca Institutului de învăţământ superior, Baia Mare 68

Biblioteca Institutului Politehnic, Braşov 72

Biblioteca Institutului Politehnic, Bucureşti 65, 66, 76, 495

Biblioteca Institutului Politehnic, Cluj-Napoca 57, 66

Biblioteca Institutului Politehnic "Gheorghe Asachi", Iaşi 65, 68

Biblioteca Iudaică Naţională şi Universitară, Ierusalim 504

Biblioteca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman", Dolj 124, 141

Biblioteca Judeţeană "ASTRA", Sibiu 16, 47, 87, 88, 91, 130, 138, 378, 389, 504

Biblioteca Judeţeană, Bihor 118

Biblioteca Judeţeană "C. Sturdza", Bacău 13, 121

Biblioteca Judeţeană, Constanţa 15, 19, 20, 103

Biblioteca Judeţeană "George Bariţiu", Braşov 65, 97, 126, 145

Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Asachi", Iaşi 107, 129, 135, 383

Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu", Târgovişte 429

Biblioteca Judeţeană "Ioniţă Scipione Bădescu", Zalău 114

Biblioteca Judeţeană "Mihai Eminescu", Botoşani 152

Biblioteca Judeţeană, Mureş 30, 101

Biblioteca Judeţeană "Nicolae Iorga", Ploieşti 18, 136, 137

Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga", Cluj-Napoca 380

Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati", Brăila 112, 113

Biblioteca Judeţeană, Satu Mare 104

Biblioteca Judeţeană, Timişoara 105, 131

Biblioteca Judeţeană "V. A. Urechia", Galaţi 95, 96, 142, 549

Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu", Buzău 125, 140, 143

Biblioteca Judeţeană, Vrancea 146

Biblioteca liceului "B. P. Hasdeu", Buzău 397

Biblioteca Militară Naţională 156, 159

Biblioteca Mitropolitan[, Sibiu 159

Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", Chişinău 106, 149

Biblioteca Municipală, Oradea 115

Biblioteca Municipală "Petru Maior", Reghin 30, 127, 391

Biblioteca Municipală "Radu Rosetti", Oneşti 119

Biblioteca Municipală, Suceava 108

Biblioteca Muzeului Bruckenthal, Sibiu 93, 159

Biblioteca Natională a Franţei, Paris 23
Biblioteca Naţională a Chinei, Beijing 504

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Chişinău 109, 504

Biblioteca Naţională a României, Bucureşti 443, 498

Biblioteca Orăşenească, Beiuş 115

Biblioteca Orăşenească "Mihai Eminescu", Jimbolia 117

Biblioteca Orăşenească "Tata Oancea", Bocşa 148

Biblioteca sătească, Boroaia 110

Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău 41

Biblioteca "Târgu-Mureş", Chişinau 30

Biblioteca Teleki-Bolyai, Târgu-Mur 30, 90

Biblioteca "Transilvania", Chişinău 30

Biblioteca Universităţii, Bologna 504

Biblioteca Universităţii "Constantin Brâncuşi", Târgu-Jiu 170

Biblioteca Universităţii, Graz 23

Biblioteca Universităţii, Piteşti 213

Biblioteca Universităţii "Politehnica", Timişoara 170, 549

Biblioteca Universităţii "Transilvania", Braşov 68, 74, 83, 168, 170

Biblioteca Universităţii "Valachia", Târgovişte 170

Bibliotecă--cercetare 29, 67, 68, 85, 159, 272, 281, 316, 502, 503

Bibliotecă--învăţământ 29, 33, 63, 65, 66, 67, 68, 85, 159, 169, 170, 358, 359, 495, 502, 503, 545, 548

Bibliotecă--societate 29, 35, 85, 115, 124, 150, 167, 169, 170, 201, 380, 470, 489, 501, 502

Biblioteci 4, 19, 29, 31, 35, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 109, 124, 163, 164, 165, 167, 177, 182, 201, 234, 300, 343, 379, 491, 498, 499, 501, 502, 504, 549

Biblioteci documentare 21, 30, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 499

Biblioteci naţionale 23, 42, 51, 109, 195, 359, 498, 504, 534

Biblioteci particulare 21, 35, 360, 381, 385, 386, 388, 390, 405

Biblioteci pentru copii şi tineret 98, 102, 432, 440, 441

Biblioteci publice 1, 13, 16, 18, 19, 20, 30, 32, 33, 42, 49, 51, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 155, 162, 167, 170, 171, 180, 184, 190, 195, 201, 207, 231, 259, 282, 310, 327, 358, 362, 380, 381, 383, 391, 429, 433, 438, 451, 452, 453, 456, 457, 459, 463, 464, 470, 471, 472, 473, 489, 499, 500, 504, 510

Biblioteci sindicale 42, 51, 133, 134, 151, 153, 160, 185, 186

Biblioteci specializate 14, 33, 49, 144, 154, 156, 157, 159, 161, 162, 167, 321, 362, 374, 381, 454, 455, 513

Biblioteci şcolare 13, 14, 29, 49, 62, 69, 79, 82, 84, 86, 170, 183, 194, 201, 204, 224, 271, 358, 433, 449

Biblioteci tehnice 158, 173, 214, 450

Biblioteci universitare 14, 35, 42, 49, 51, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85, 154, 157, 159, 167, 168, 169, 170, 195, 224, 264, 341, 342, 358, 359, 360, 448, 495, 499, 502, 534, 544, 548

Biblioteci virtuale 166, 167, 169, 170, 264, 463, 508, 514, 527

Biblioteconomie 14, 20, 31, 34, 61, 63, 69, 86, 118, 159, 161, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 300, 331, 359, 362, 474, 475, 476, 502, 520

Biobibliografie 481, 486, 487
Brevete de invenţii 281, 286, 302, 350

Brokeri de informaţii 455

Calitatea serviciilor 169, 170, 454, 455, 498

Canada 321

Carte electronică 416, 514, 524

Carte veche 13, 21, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 61, 260, 261, 362, 382, 385, 386, 393, 395, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 420, 424, 425, 498

Cataloage 83, 102, 179, 193, 207, 210, 214, 215, 229, 231, 248, 272, 287, 341, 342, 367, 368, 385, 456, 474, 476, 544

Catalog colectiv 358

Catalog online 187, 213, 287, 527, 528, 546

Catalogare 36, 83, 177, 193, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 341, 342, 476, 528, 544

Catalogare partajată 363

CD-ROM 170, 187, 287, 330

Centre de informare comunitară 33, 45, 122, 162, 167, 273, 488

Centre de informare şi documentare 33, 42, 51, 162, 187, 271, 272, 273, 282, 285, 295, 313, 315, 318, 334, 335, 338, 339, 346, 352, 354, 357, 361, 362, 488, 507, 508, 510, 512, 513, 526

Centrul de Documentare Ştiinţifică al Academiei 37, 285

Centrul Român de Documentaţie 290, 526

Cenzura 232, 233, 234, 235, 236, 379, 380, 381, 384, 421

Cercetare bibliografică 272, 281, 304, 347, 348, 354

Cercetare bibliologică 14, 154, 157, 207

Cercetare documentară 268, 272, 281, 302, 313, 316, 323, 370, 526

Cercetare ştiinţifică 168, 207, 281, 316, 354, 370, 490

China 404

Circulaţie 255, 256, 257, 498, 528, 546

Clasificare 17, 83, 177, 207, 214, 215, 237, 238, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 291, 300, 304, 322, 341, 342, 476, 537, 544

Clasificare autonomă 237

Clasificarea Bliss 253

Clasificarea Dewey 253

Colecţii de bibliotecă 85, 264, 474, 502

Colecţii speciale 37, 38, 39, 89, 93, 94, 361, 400, 405, 412, 423, 425

Competenţă profesională 266, 292, 300, 500, 545, 548

Comunicare 43, 45, 168, 283, 294, 434, 515, 516, 517

Comunicarea documentelor 494, 546

Conducerea bibliotecilor 139, 454, 455, 456, 461, 462, 465, 467, 468

Conservare 33, 34, 193, 194, 195, 258, 259, 261, 404, 430, 456, 474, 498

Conservarea microformatelor 340

Consorţii de biblioteci 195, 262

Control bibliografic 220, 286, 330, 527

Controlul bibliografic al microformatelor 340

Cooperare interbibliotecară 162, 166, 170, 359, 496

Cooperare internaţională 147, 201, 262, 279, 286, 300, 314, 350, 358, 359, 370, 372, 375, 498

Copyright 170, 201, 340

Costuri 469

Cultură informaţională 521, 524, 525, 526, 545, 548

CZU 16, 193, 238, 248, 250, 251, 252, 253, 287, 291, 360

Danemarca 147, 162, 166

Deontologie profesională 346, 494

Depozit legal 24, 28, 167, 170, 265, 384, 396

Depozitare 194, 249, 474, 476, 478

Descriere analitică 86, 214, 277, 278, 279, 286, 289, 301, 304, 322, 323, 325, 338, 347, 348, 351, 352, 355, 358, 526

Descriere bibliografică 83, 169, 214, 220, 225, 227, 228, 229, 277, 278, 279, 282, 286, 289, 301, 304, 322, 323, 325, 338, 341, 342, 347, 348, 526, 544

Descriptori 239, 254

Dezvoltarea colecţiilor 16, 161, 169, 170, 177, 187, 263, 264, 278, 295, 384, 454, 455, 466, 476, 546

Dicţionar 9, 26, 91, 176, 198, 199, 200, 202, 270, 274, 364, 517, 518, 519, 538, 539, 547

Dicţionar biografic 488

Diseminarea informaţiilor 267, 277, 278, 279, 301, 344, 354, 537, 549

Diseminarea selectivă a informaţiilor 321, 344, 490

Documentare 6, 7, 17, 31, 36, 52, 65, 67, 83, 96, 193, 197, 214, 266, 268, 270, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 285, 286, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 306, 307, 308, 313, 316, 317, 318, 319, 324, 325, 328, 331, 337, 339, 341, 342, 345, 346, 347, 348, 350, 353, 354, 361, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 525, 526, 530, 544, 545, 548

Documente audio-vizuale 272, 355

Documente electronice 170, 416, 496, 507, 508, 512, 514, 521, 532, 543, 549

Documente multimedia 508, 528, 543

Documente primare 268, 269, 272, 278, 279, 294, 318, 356, 436, 437

Documente secundare şi terţiare 179, 268, 269, 272, 278, 279, 282, 287, 294, 308, 318, 345, 356, 367, 368, 372, 436, 437, 496, 530
EBLIDA 375

Editare electronică 454, 463, 532, 543

Edituri 299, 395, 402, 410, 420, 421, 499

Eficienţa activităţii de informare 286, 307, 321, 355, 357, 372

Elveţia 262, 362

Ergonomie 460, 462

Europa 292, 404, 469

Evaluarea achiziţiilor 263

Evaluarea activităţii de informare 147, 346, 457, 460, 461, 468, 469, 497, 498

Evaluarea produselor de informare 300, 513

Evidenţa primară a documentelor 161, 179, 193, 476

Exploatarea în comun a resurselor 262

FID 178, 279

Finlanda 147

Fişier de autoritate 212

Formare continuă 122, 147, 170, 182, 195, 266, 300, 346, 356, 362, 372, 456, 461, 493, 498, 502

Formare profesională 14, 147, 167, 170, 182, 195, 201, 266, 300, 346, 355, 360, 362, 370, 456, 461, 463, 493, 498, 502

Formarea beneficiarilor 170, 187, 355, 360, 470, 489, 493, 494, 495

Franţa 32, 34, 147, 159, 195, 234, 236, 271, 359, 360, 361, 363, 525, 526, 527, 530

Funcţiile bibliotecilor 69, 86, 120, 150, 159, 167, 168, 178, 362, 435, 438, 468, 470

Furnizori de informaţii 513

Germania 32, 147, 159, 236, 262, 363, 466

Ghid 27, 40, 48, 49, 53, 54, 55, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 114, 126, 127, 128, 129, 180, 183, 192, 211, 217, 218, 221, 238, 262, 469, 499, 513, 520, 527
Hardware 346, 506, 508, 528, 531

HTML 532, 542, 543

IFLA 178, 212, 330, 362

Incunabule 16, 30, 360, 393, 398, 401, 410, 415, 420

Index de citări 267

Index KWIC 267

Index KWOC 267

Indexare 17, 59, 60, 182, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 253, 254, 269, 304, 308, 322, 341, 342, 366, 544

Indexare automatizată 245, 246, 536, 537

Indexare coordonată 215, 240, 241, 246, 269, 308, 359, 361, 366

Indexuri bibliografice 267

Indicatori de performanţă 300, 457, 460, 461, 469

Informare bibliografică 65, 66, 67, 269, 275, 276, 282, 310, 311, 327, 329, 330, 345

Informare comunitară 45, 273

Informare documentară 17, 37, 38, 39, 52, 64, 269, 272, 273, 284, 285, 288, 293, 295, 299, 303, 313, 314, 322, 323, 324, 329, 333, 338, 342, 349, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 369, 370, 372, 376, 492, 493, 505, 507, 512, 529, 541

Informare documentară tehnico-ştiinţifică 46, 268, 272, 275, 276, 279, 281, 283, 285, 286, 290, 294, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 313, 314, 315, 316, 317, 323, 326, 332, 334, 335, 337, 340, 343, 346, 350, 353, 358, 361, 372, 373, 477, 530

Informaţii faptice 286, 332, 336

INID 65, 66, 285, 290, 447, 525, 526, 535

Instituţii şi organizaţii profesionale 178, 370

Integrare europeană 150, 170, 182, 375, 459, 502, 516

Internet 167, 168, 187, 229, 266, 287, 330, 341, 342, 347, 348, 506, 508, 510, 511, 513, 516, 518, 519, 520, 521, 524, 527, 528, 532, 538, 539, 542, 543, 544, 545, 548

Inventariere 193, 474

Irlanda 147

ISBD 220, 221

ISBD(A) 169

ISBD(M) 157, 216, 219, 223, 224, 226

ISBD(S) 225, 226, 229

ISDS 229

ISSN 229

Istoria bibliografiei 14, 16, 22, 23, 31, 37, 38, 39, 59, 60, 207, 272, 290, 329, 345, 367, 368, 381

Istoria bibliotecilor 13, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 28, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 51, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 77, 78, 87, 88, 89, 95, 96, 97, 99, 105, 113, 117, 118, 119, 124, 131, 137, 138, 141, 142, 143, 145, 148, 149, 152, 156, 159, 164, 195, 201, 205, 290, 361, 362, 363, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 399, 404, 405, 421, 422, 446, 480, 504

Istoria biblioteconomiei 22, 23, 31, 59, 60, 169, 170, 178, 249, 480, 483

Istoria cărţii 13, 14, 15, 16, 18, 21, 31, 32, 34, 36, 59, 60, 62, 64, 67, 118, 124, 156, 205, 207, 362, 367, 368, 393, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 480

Istoria documentării 14, 22, 24, 31, 59, 60, 272, 285, 290, 361, 370, 525, 526

Istoria gândirii manageriale 468

Istoria presei 4, 30, 96, 118, 367, 368, 411, 415

Istoria scrisului 30, 377, 403, 406, 415, 418, 422

Istoria ştiinţei informării 309

Istoria tiparului 13, 14, 16, 21, 32, 64, 67, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 426

Italia 147, 159, 236, 362

Iugoslavia 363

Împrumut 162

Împrumut interbibliotecar 115, 201

Îndrumător pentru studenţi 179, 216, 219, 226, 282

Învăţământ biblioteconomic 16, 22, 32, 36, 162, 182, 195, 207, 352, 360, 381, 456, 459, 467, 503

Învăţământ la distanţă 168, 516, 532

Japonia 404

Lectură 14, 16, 29, 34, 43, 44, 62, 96, 97, 98, 102, 111, 115, 124, 144, 156, 167, 168, 169, 170, 343, 359, 361, 380, 381, 422, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 514

Legea bibliotecilor 443

Legislaţie 6, 66, 169, 170, 192, 193, 201, 207, 265, 290, 360, 396, 443, 444, 445, 446, 453, 474

Lexicon 412

Limbaje documentare 237, 242, 244, 245, 247, 248, 250, 251, 253, 277, 286, 323, 331, 338, 355, 358, 526, 537

Literatura de specialitate 27, 33, 174, 182, 520

Literatura gri 179, 268, 296, 297

Lucrare de licenţă 436, 437

Management de bibliotecă 159, 167, 168, 170, 187, 264, 358, 435, 454, 455, 456, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 503

Management financiar 468

Managementul informaţiei 200, 336, 460, 461, 462, 463, 508, 524

Managementul procesului de informatizare 464, 510, 527, 528, 546

Manifestări ştiinţifice internaţionale 267, 300

Manifestări ştiinţifice naţionale 12, 13, 14, 18, 19, 20, 31, 34, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 95, 96, 97, 115, 118, 124, 154, 156, 157, 168, 169, 170, 253, 260, 330, 343, 361, 362, 363, 433, 454, 455, 466, 498

Manual de iniţiere şi formare continuă 86, 171, 177, 181, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 193, 196, 203, 204, 208, 209, 220, 222, 223, 224, 225, 259, 289, 304, 327, 351, 465, 474

Manual de liceu 205

Manual universitar 5, 7, 11, 178, 244, 248, 250, 251, 306, 312, 329, 345, 347, 348, 354, 392, 398, 410, 415, 418, 435, 436, 437, 462, 472, 475, 476, 492, 493, 508, 509

Manuscrise 37, 38, 39, 95, 260, 386, 401, 407, 410, 415, 416, 420

MARC 220, 363, 508, 535

Marea Britanie 147, 159, 195, 201, 236, 262, 459

Marketing de bibliotecă 33, 34, 159, 167, 168, 169, 170, 195, 288, 312, 346, 352, 435, 454, 455, 466, 470, 471, 472, 473, 489, 492, 496, 498

Metodologia lecturii 24, 427, 428, 431, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 442

Microfilme 321, 340

Microfişe 340

Microformate 17, 300, 340, 374, 477

Model. Modelare 301, 328, 331, 337

Multimedia 33, 341, 342, 518, 519

Multiplicarea şi reproducerea documentelor 279, 301, 303

Nevoi de informare 122, 170, 266, 269, 312, 372, 433, 463, 490

OCLC 454, 549

Olanda 504
OPAC 187, 213, 287, 527, 528, 546

Organizarea fondurilor 161, 194, 474, 478, 546

Partajarea resurselor 464, 496

Patrimoniu 35, 192, 260, 498

Personalităţi 4, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 44, 60, 66, 77, 78, 97, 99, 109, 137, 143, 154, 157, 169, 170, 207, 253, 330, 358, 360, 361, 362, 363, 367, 368, 377, 381, 385, 386, 388, 390, 397, 402, 405, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487

Planificare 307, 468

Planificare strategică 456, 461, 462, 468

Politica de dezvoltare a colecţiilor 264, 461

Polonia 359

Portugalia 147

Prelucrarea documentelor 194, 252, 268, 275, 277, 278, 296, 297, 301, 304, 324, 357, 358, 372

Produse şi servicii de informare 147, 162, 187, 292, 318, 346, 456, 497

Produse şi servicii de informare online 162, 347, 348, 508, 510, 512, 535

Profesia de bibliotecar 43, 45, 61, 111, 122, 154, 157, 169, 170, 182, 433, 435, 470, 501, 520

Profesia de specialist în informare şi documentare 43, 266, 307, 309, 346, 463, 501, 503

Programe comunitare 169, 170, 182, 195, 300, 375, 459

Programe de informatizare 300, 498, 516

Psihologia lecturii 115, 435, 436, 437, 440, 441

Publicaţii seriale 225, 229, 528

Recenzie 269, 325, 352

Referat 86, 269, 322, 325, 352

Referinţă bibliografică 86, 298, 304, 347, 348, 352

Regăsirea informaţiilor 83, 210, 213, 241, 244, 245, 246, 275, 277, 278, 279, 281, 286, 287, 301, 303, 312, 319, 320, 321, 324, 325, 331, 332, 336, 341, 342, 355, 492, 493, 511, 528, 530, 532, 536, 537, 541, 544

Regulament de organizare şi funcţionare 73, 82, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453

Relaţii cu publicul 68, 105, 134, 153, 155, 162, 168, 187, 193, 280, 358, 359, 435, 470, 489, 491, 492, 493, 494, 495

Restaurare 258, 260, 261, 404, 498

Resurse financiare 264, 466

Resurse umane 85, 167, 169, 182, 435, 445, 454, 455, 456, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 513

Retroconversie 527

Reţele de biblioteci 14, 42, 46, 51, 70, 166, 201, 381, 384, 454, 507

Reţele informaţionale 166, 229, 244, 274, 300, 312, 506, 513, 516, 527

Reviste electronice 33, 169, 229, 521

România 8, 14, 17, 21, 22, 34, 36, 42, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 77, 78, 122, 128, 159, 178, 195, 207, 232, 235, 236, 249, 271, 285, 290, 326, 333, 355, 360, 367, 368, 376, 379, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 390, 393, 394, 395, 400, 402, 404, 409, 410, 413, 416, 419, 420, 421, 423, 425, 426, 444, 446, 456, 479, 488, 499, 502, 503, 507, 508, 510, 512, 525, 526

Rusia 236

Schimb de publicaţii 182, 201, 358, 384

Seminar 466

Servicii de bibliotecă 147, 159, 169, 170, 178, 266, 435, 459, 464, 498, 534

Servicii de informare 460, 461, 462

Serviciul de referinţe 168, 195, 282, 435, 456, 489, 496, 497

Sistem de cataloage 187, 215
Sistem integrat de bibliotecă 507, 508, 510, 512, 527, 528, 546

Sistem naţional de biblioteci 444

Sisteme de clasificare 83, 215, 249, 253, 269, 304, 325

Sisteme de operare 506

Sisteme internaţionale de informare 277, 279, 338, 350, 358, 361

Sisteme naţionale de informare 276, 277, 313, 324, 326, 353, 358, 361, 522, 530

Slovacia 504

Societatea informaţională 34, 170, 253, 266, 459, 464, 465, 515, 516, 521, 524, 525, 526, 545, 548

Sociologia comunicării 521

Sociologia informaţiei 361, 362

Sociologia lecturii 13, 64, 167, 433, 438, 439

Software 346, 506, 528, 531

Software de bibliotecă 508, 546

Spania 147, 236

Standarde 179, 284, 286, 298, 299

Standardizare 284, 350, 370, 372, 376, 527, 535

Statele Unite ale Americii 159, 195, 234, 236, 456, 530

Statistică de bibliotecă 33, 161, 207, 469, 528

Stocarea informaţiilor 241, 246, 275, 277, 278, 279, 301, 303, 319, 320, 324, 331, 332, 355, 530, 536, 541

Strategii de căutare 187, 341, 342, 528, 536, 544

Studiu de caz 147, 233, 264, 287, 438, 459, 492, 493

Suedia 34, 147, 195, 504

Surse de informare 43, 108, 268, 269, 272, 282, 286, 295, 301, 303, 304, 307, 324, 325, 334, 335, 336, 354, 355, 357, 372, 496, 513

Şcoala bibliologică clujeană 23

Ştiinţa informării 198, 199, 200, 202, 267, 309, 517, 520, 521, 524, 525, 526, 530, 545, 548

Tehnica muncii intelectuale 352, 355, 356, 431, 436, 437, 493

Tehnică de bibliotecă 179

Tehnici de redactare 298, 436, 437

Tehnologia informaţiei 147, 168, 169, 170, 262, 266, 267, 273, 274, 300, 309, 346, 503, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548

Teoria sistemelor 277, 319, 320

Terminologie 6, 26, 167, 169, 176, 198, 199, 200, 202, 237, 244, 246, 270, 272, 274, 298, 304, 306, 312, 323, 331, 354, 358, 361, 364, 365, 370, 503, 518, 519, 538, 539, 547

Tezaur 170, 182, 243, 244, 246, 247, 254, 300, 325, 358, 365, 366

Tezaur multilingv 239

Tezaur politematic 247

Tipografii 394, 395, 397, 399, 409, 414, 419, 421, 423, 424

Tipuri de biblioteci 48, 53, 55, 166, 379, 382, 422, 444, 503

Tipuri de documente 179, 265, 268, 272, 277, 278, 281, 285, 301, 304, 319, 325, 341, 342, 356, 372, 374, 396, 513, 544

Ţări Scandinave 122, 162

UNESCO 66, 150, 178, 201, 300, 359, 376

UNIMARC 33, 169, 222, 229

UNISIST 333, 363

URSS 36, 50, 100, 163, 165, 362, 392, 530

Vedetă uniformă 212

Vocabular controlat 242, 243

VUBIS 157

Webliografii 170, 266

WWW 287, 507, 508, 532, 539, 542, 543