*
Fişa de evaluare pentru acordarea gradaţiei de merit 2007
Bibliotecari şcolari


Activitati evaluate ( cifrele reprezinta punctajul acordat)
1. Activitati complexe cu valoare instructiv-educativa 30
a) indici maximi de circulatie a cartii si de frecventa a 7
beneficiarilor in biblioteca
b) implicare in activitatea de formare si pregatire suplimentara a elevilor 5
(activitati educative specifice :actiuni de popularizare a cartii, intalniri cu
scriitori, lansari de carte, conceperea de bibliografii tematice, etc.)
c). atestat in utilizarea calculatorului si evidenta informatizata a fondului de doc. 5
d) proiecte de parteneriat educational 7
e) calificativ « f.b. » in ultimii 4 ani 6
2. Performante deosebite in inovarea biblioteconomica 30
a) contributia la elaborarea de:
- programe scolare pt. cursuri optionale 3
- reviste scolare coordonate 3
- lucrari de specialitate editate 5
- articole de specialitate 2
- indrumare metodica 5
b) activitati de :
- formare a bibliotecarilor scolari prin ISJ, CCD, ABIR, BCU, ca formator 5
- participare cu comunicari stiintifice la simpozioane regionale sau nationale 4
- participarea la activitatile de formare continua, intalniri metodice, ateliere 3
3. Activitati educative desfasurate in institutii, participarea la programme sau
proiecte recunoscute la nivel judetean si national, cu cerinte educative speciale 10
4. Participare la proiecte validate de rezultatele obtinute in cadrul programelor de
reforma educationala coordonate de ISJ si M.Ed.C., prin contributie personala 10
5. Cresterea prestigiului si a calitatii activitatii unitatii de invatamant, prin pozitia
unitatii scolare in ierarhia stabilita prin concursul de admitere 10
6. Realizarea de proiecte cu finantare extrabugetara
- infiintarea de centre de documentare, Sali de lectura, laboratoare media 7
- imbogatirea fondului de documente (carte, CD, casete, atlase, harti etc) 3
7. Contributia bibliotecii scolare la rezultatele obtinute de elevi la examenele de 10
capacitate, bacalaureat si de absolvire.NOTA : datele si punctajele din fisa de autoevaluare vor fi probate cu documente.