Recent Changes

Thursday, July 10

Wednesday, September 26

 1. page viciulecturii edited VICIUL LECTURII {Eybl_tanara_fata_citind.JPG} Scriitorul francez Valéry Larbaud publica în 192…

  VICIUL LECTURII
  {Eybl_tanara_fata_citind.JPG} Scriitorul francez Valéry Larbaud publica în 1924 un volum de eseuri intitulat Le vice impuni, la lecture (Lectura, acest viciu nepedepsit). Formularea este preluata de la poetul american Logan Pearsall Smith, care spunea despre lectură că este „un viciu rafinat şi nepedepsit, acea egoistă, calmă şi durabilă beţie.” Dincolo de aceste metafore ale lecturi se pot ascunde reprezentări, atitudini şi discursuri despre lectură. A citi nu este o simplă abilitate, ci un ansamblu complex de practici care antreneaza gesturi, posturi, obişnuinţe şi spaţii de desfăşurare. Cu alte cuvinte, actul lecturii implică puneri în joc ale corpului si ale simţurilor. Asocierea, uneori, a cititului cu viciul şi devianţa se datorează atît acestei componente somatice a lecturii, cît şi capacităţii ei de a înflăcăra imaginaţia şi de a lansa cititorul în universul secund al ficţiunii.
  (view changes)

Sunday, November 27

 1. page Bibliografia analitică a cărţilor bibliologice româneşti - publicate în intervalul 1945-2004 - edited ANEXA 7 ... analitică a cărţilor bibliologice româneşti - publicate în intervalul 1945-200…
  ANEXA 7
  ...
  analitică a
  cărţilor bibliologice româneşti
  - publicate în intervalul 1945-2004 -
  ...
  Biblioteci româneşti. Biblioteci străine. Documente electronice-Diseminare & media.
  Cuvinte cheie : Biblioteci ; Imprimerie Montréal ; Documente electronice ; Diseminarea informaţiilor ; Biblioteca Academiei Române ; Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", Iaşi ; Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca; Biblioteca Academiei de Studii Economice, Bucureşti ; Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti ; Biblioteca Judeţeană "V. A. Urechia", Galaţi ; Biblioteca Universităţii "Politehnica", Timişoara ; OCLC ; Documente electronice
  Κατασκευή Ιστοσελίδων
  (view changes)

Thursday, October 20

 1. page Bibliografia analitică a cărţilor bibliologice româneşti - publicate în intervalul 1945-2004 - edited ... Bibliogr. & anexe p. 182-210. Managementul bibliotecilor/centrelor de informare şi docum…
  ...
  Bibliogr. & anexe p. 182-210.
  Managementul bibliotecilor/centrelor de informare şi documentare. Colecţiile bibliotecii (Selectia şi achiziţia documentelor. Eliminarea documentelor). Biblioteca/un sistem de servicii în sprijinul utilizatorului (Primirea utilizatorului/potenţialului utilizator în bibliotecă. Orientarea utilizatorului în bibliotecă. Formarea utilizatorului. Informarea utilizatorului în bibliotecă). Internet - sursa de informare şi documentare.
  ...
  Relaţii cu publiculpublicul ; Beneficiari
  188. * Minimum de tehnică de bibliotecă . Bucureşti : Comitetul pentru aşezămintele culturale din RPR de pe lângă Consiliul de Miniştri. Direcţia Bibliotecilor, 1953.
  HCM nr. 1542 din 1951 privind măsurile ce trebuie luate pentru îmbunătăţirea activităţii bibliotecilor din RPR, p. 101-107.
  ...
  Geneza şi teoria clasificării de bibliotecă. Limbaje de indexare cu structură ierarhică. Clasificarea Zecimală Universală (CZU). CZU în plan internaţional şi naţional. Arhitectura sistemului CZU. Clasa 0 - Generalităţi. Clasa 1 - Filosofie. Clasa 2 - Religie. Clasa 3 - Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Artă militară. Asigurări. Învăţământ. Educaţie. Etnografie. Clasa 5 - Matematică. Ştiinţe naturale. Clasa 6 - Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică. Clasa 7 - Arte şi arte frumoase. Divertisment. Muzică. Jocuri. Sport. Clasa 8 - Limbă. Lingvistică. Filologie. Literatură. Clasa 9 - Geografie. Biografie. Istorie.
  Cuvinte cheie : Clasificare ; CZU ; Limbaje documentare ; Manual universitar
  ...
  curs universitar. Ed.Ed. a II-a.
  Bibliogr. p. 251-261.
  Geneza şi teoria clasificării de bibliotecă. Limbaje de indexare cu structură ierarhică. Clasificarea Zecimală Universală (CZU). CZU în plan internaţional şi naţional. Arhitectura sistemului CZU. Caracteristici funcţionale ale CZU. Clasa 0 - Generalităţi. Clasa 1 - Filosofie. Clasa 2 - Religie. Clasa 3 - Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Artă militară. Asigurări. Învăţământ. Educaţie. Etnografie. Clasa 5 - Matematică. Ştiinţe naturale. Clasa 6 - Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică. Clasa 7 - Arte şi arte frumoase. Divertisment. Muzică. Jocuri. Sport. Clasa 8 - Limbă. Lingvistică. Filologie. Literatură. Clasa 9 - Geografie. Biografie. Istorie.
  ...
  II. Fişe pedagogice pentru autodocumentare stabilite în Franţa şi experimentate - în mare parte, în România. Jocuri distractive în C. D. I. Fişe de evaluare. Rolul social al C. D. I. Diplomă acordată în C. D. I.
  Cuvinte cheie : Biblioteci şcolare ; Centre de informare şi documentare ; Franţa ; România
  ...
  documentarea ştiinţifică. BucureştiBucureşti : Editura
  Bibliogr. , anexe, vocabular bibliologic multilingv, indice de materii p. 425-517.
  Rolul şi importanţa documentării (Apariţia şi creşterea cerinţelor documentare. Organizarea actuală a documentării. Noţiuni, terminologie, clasificare. Problemele documentării).
  ...
  Aspecte generale privind comunicarea în ştiinţă şi tehnică. Canale de transmitere a informaţiilor în procesul de comunicare. Descrierea formelor de comunicare folosite în ştiinţă şi tehnică. Eficienţa diferitelor forme de comunicare ştiinţă şi tehnică. Automatizarea în transmiterea informaţiilor.
  Cuvinte cheie : Comunicare ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Documentare ; Documente primare ; Documente secundare şi terţiare ; Automatizare--informatizare
  ...
  informare documentară. BucureştiBucureşti : Institutul
  Bibliogr. p. 28-29.
  Anexă : Exemple de surse de informare asupra materialelor documentare, p. 30-58.
  ...
  Activitatea de cercetare-dezvoltare. Recomandări privind organizarea activităţii de informare documentară în unităţile de cercetare. Exemple privind organizarea activităţii de informare documentară în unităţi de cercetare în unele ţări.
  Cuvinte cheie : Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Centre de informare şi documentare ; Surse de informare
  ...
  de proiectare. BucureştiBucureşti : Institutul
  Cuvinte cheie : Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Centre de informare şi documentare ; Surse de informare
  336. Organizarea şi ţinerea la zi a fondului de informaţii faptice. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1974, 30 p. (Recomandare metodologică).
  ...
  A. : Aspecte ale teoriei şi practicii în informarea documentară şi biblioteconomie: Locul şi rolul bibliotecii în complexul universitar. Exigenţele lecturii în bibliotecă şi educaţia permanentă. Aspecte ale relaţiei bibliotecar-beneficiar. Coordonarea şi cooperarea interbibliotecară. . . Colaborarea internaţională şi problema informării documentare. Aplicarea indexării coordonate la ţinerea unor evidenţe cu caracter administrativ.
  B. : Teoria şi practica în informarea documentară şi biblioteconomie în alte ţări : Automatizarea bibliotecilor naţionale. Teoria şi practica bibliografiei şi informării în R. P. Polonă. Reflexii asupra teoriei bibliografiei franceze. Aspecte ale activităţii de informare şi documentare din Franţa. UNESCO şi cartea.
  ...
  ; Indexare coordonatăcoordonată ; Automatizare--informatizare
  360. Teoria şi practica în informarea documentară şi biblioteconomie. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1977, 150 p.
  Ex librisul românesc. Biblioteca lui Liviu Rebreanu. Documente de istorie literară în arhivele tribunalelor. Arhivele statului şi documentarea contemporană. Educaţia beneficiarului în bibliotecile de învăţămînt superior. Clasificarea zecimală în România. Informatica de bibliotecă. Bibliotecile în contextul revoluţiei tehnico-ştiinţifice. Consideraţii privind legislaţia bibliotecilor şi statutul juridic al bibliotecarului. Gheorghe Ioanid - librar şi editor de la mijlocul secolului trecut (1818-1906). Profesorul Nicolae Georgescu-Tistu, ctitor al învăţămîntului bibliologic la facultatea de litere şi filozofie din Bucureşti. Stadiul actual al înregistrării centralizate a incunabulelor din bibliotecile din R. S. România. Rolul factorului uman în sistemele biblioteconomice universitare. Metoda analitică în bibliografia franceză.
  ...
  Note & bibliogr. după capitole.
  Tipografia de la Episcopia Buzăului. G. Bariţiu, mijlocitor de tranzacţii tipografice . . . tipografie la Argeş . . . Litera "română" şi în alte limbi la Praga. Corespondenţă cu caracter tipografic între Bucureşti şi Neamţ . . . aprovizionarea cu hîrtie a unei tipografii. Cheltuielile unei tipografii din secolul al XIX-lea. Un mare tipograf român în circuitul european în secolul al XVII-lea: episcopul Mitrofan al Buzăului. O editură pentru tineret în secolul al XIX-lea. I. Heliade Rădulescu, implicat într-un proces de natură tipografică. Un "harnic trezitor de cultură" . . . Cum s-a tipărit primul dicţionar explicativ din limba română . . . Biblioteca liceului "B. P. Hasdeu" din Buzău. I. L. Caragiale şi Buzăul.
  ...
  Biblioteca liceului "B."B. P. Hasdeu",
  398. DĂESCU, Constantin. Istoria tiparului. Timişoara : Waldpress, 2002, 220 p.
  Glosar & bibliogr. p. 185-216.
  ...
  Bibliogr. p. 137-142.
  Anexe & rez. lb fr. p. 143-172.
  ...
  documentară. Cultura informaţionalăinformaţională : abordări
  Partea II : Informaţia şi formarea universitară: cercetare experimentală (Utilizarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în mediul universitar).
  Cuvinte cheie : Ştiinţa informării ; Cultură informaţională ; Societatea informaţională ; Tehnologia informaţiei ; Internet ; Competenţă profesională ; Bibliotecă--învăţământ ; Documentare
  ...
  549. TÎRZIMAN, Elena, coord. Ştiinţele informării şi comunicării : studii şi aplicaţii practice ale studenţilor secţiei de Bibliologie şi Ştiinţa informării, masteratului de Bibliologie şi Ştiinţa informării şi masteratului de Administraţie Publică Electronică. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2004, 125 p.
  Biblioteci româneşti. Biblioteci străine. Documente electronice-Diseminare & media.
  ...
  : Biblioteci ; Imprimerie Montréal ; Documente
  (view changes)

Monday, August 9

 1. page animacapalneanu edited Factorul informaţional în învăţământ şi cercetare în contextul modernizării documentării ştiinţific…
  Factorul informaţional în învăţământ şi cercetare în contextul modernizării documentării ştiinţifice
  Bibliografia analitică a cărţilor bibliologice româneşti publicate în intervalul 1945-2004
  Indice de autori
  Indice de subiecte

  (view changes)
  2:29 am
 2. page Indice de subiecte edited Indice de subiecte De Anima Căpâlneanu ABIR 18, 154, 502 Acces la informaţie 316, 376, 546 A…

  Indice de subiecte
  De Anima Căpâlneanu
  ABIR 18, 154, 502
  Acces la informaţie 316, 376, 546
  Acces liber la raft 68, 207, 255, 256, 257
  Achiziţii 16, 83, 187, 263, 264, 528
  Administrarea bazelor de date 531
  Adnotare 269, 322, 325, 351, 352
  Agenţie naţională bibliografică 162
  Album 58, 80, 88, 138
  ALEPH 211, 217, 218
  Analiză documentară 214, 245, 269, 277, 279, 282, 301, 304, 322, 338, 345, 354, 526
  Angajare de personal 513
  Arhitectură civilă. Biblioteci 1, 361, 458
  Arhive 2, 3, 4, 5, 10, 34, 360, 445, 456, 498, 499, 500
  Arhivistică 5, 6, 7, 8, 9, 11, 454, 455, 456
  Asociaţii profesionale 162, 181, 195, 312, 330, 340, 384
  Austria 236
  Automatizare--informatizare 64, 85, 104, 157, 162, 181, 193, 220, 274, 294, 323, 336, 338, 346, 350, 352, 359, 362, 456, 464, 498, 505, 506, 508, 509, 510, 512, 523, 527, 529, 533, 534, 541, 546
  Automatizarea achiziţiilor 264
  Basarabia 30, 41, 56, 106, 109, 149, 421
  Baze de date 187, 244, 286, 287, 300, 330, 372, 507, 530, 531, 535, 540, 541
  Baze de date bibliografice 244, 330, 507, 535
  Belgia 147
  Beneficiari 34, 43, 63, 105, 122, 168, 170, 187, 266, 278, 279, 312, 318, 346, 355, 357, 358, 372, 433, 435, 463, 470, 489, 490, 492, 493, 494, 495, 496, 497
  Bibliobuz 123
  Bibliofilie 13, 15, 18, 21, 29, 34, 95, 118, 124, 405, 415, 498
  Bibliografii 8, 20, 27, 37, 38, 39, 86, 106, 112, 143, 174, 175, 280, 282, 287, 289, 304, 311, 329, 330, 345, 349, 358, 361, 363, 367, 368, 482, 498
  Bibliografii de bibliografii 318, 367, 368
  Bibliografii locale 32, 213, 330, 358, 361, 367
  Bibliografii naţionale 24, 32, 34, 36, 330, 367, 417
  Bibliologie 6, 7, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 36, 57, 59, 60, 65, 66, 154, 157, 207, 367, 368, 381, 408, 479, 487
  Bibliometrie 33, 328, 337, 536, 537
  Biblioteca Academiei de Studii Economice, Bucureşti 71, 549
  Biblioteca Academiei Române 37, 38, 39, 49, 159, 352, 361, 498, 499, 549
  Biblioteca Academiei Române. Filiala Cluj-Napoca 40
  Biblioteca Aşezămîntului Cultural "N. Bălcescu", Bucureşti 155
  Biblioteca Batthyaneum, Alba Iulia 89, 504
  Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Bucureşti 27, 35, 59, 60, 66, 73, 80, 168, 195, 492, 493, 502, 549
  Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran", Timişoara 34, 492, 493
  Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca 16, 23, 33, 58, 65, 66, 68, 75, 77, 78, 159, 174, 182, 233, 287, 497, 549
  Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", Iaşi 28, 61, 64, 67, 81, 492, 493, 549
  Biblioteca Colegiului Bethlen, Aiud 94, 405
  Biblioteca din Alexandria 164, 170
  Biblioteca Documentară, Năsăud 92
  Biblioteca "I. G. Bibicescu", Turnu Severin 99
  Biblioteca Institutului Agronomic, Timişoara 66
  Biblioteca Institutului de învăţământ superior, Baia Mare 68
  Biblioteca Institutului Politehnic, Braşov 72
  Biblioteca Institutului Politehnic, Bucureşti 65, 66, 76, 495
  Biblioteca Institutului Politehnic, Cluj-Napoca 57, 66
  Biblioteca Institutului Politehnic "Gheorghe Asachi", Iaşi 65, 68
  Biblioteca Iudaică Naţională şi Universitară, Ierusalim 504
  Biblioteca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman", Dolj 124, 141
  Biblioteca Judeţeană "ASTRA", Sibiu 16, 47, 87, 88, 91, 130, 138, 378, 389, 504
  Biblioteca Judeţeană, Bihor 118
  Biblioteca Judeţeană "C. Sturdza", Bacău 13, 121
  Biblioteca Judeţeană, Constanţa 15, 19, 20, 103
  Biblioteca Judeţeană "George Bariţiu", Braşov 65, 97, 126, 145
  Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Asachi", Iaşi 107, 129, 135, 383
  Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu", Târgovişte 429
  Biblioteca Judeţeană "Ioniţă Scipione Bădescu", Zalău 114
  Biblioteca Judeţeană "Mihai Eminescu", Botoşani 152
  Biblioteca Judeţeană, Mureş 30, 101
  Biblioteca Judeţeană "Nicolae Iorga", Ploieşti 18, 136, 137
  Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga", Cluj-Napoca 380
  Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati", Brăila 112, 113
  Biblioteca Judeţeană, Satu Mare 104
  Biblioteca Judeţeană, Timişoara 105, 131
  Biblioteca Judeţeană "V. A. Urechia", Galaţi 95, 96, 142, 549
  Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu", Buzău 125, 140, 143
  Biblioteca Judeţeană, Vrancea 146
  Biblioteca liceului "B. P. Hasdeu", Buzău 397
  Biblioteca Militară Naţională 156, 159
  Biblioteca Mitropolitan[, Sibiu 159
  Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", Chişinău 106, 149
  Biblioteca Municipală, Oradea 115
  Biblioteca Municipală "Petru Maior", Reghin 30, 127, 391
  Biblioteca Municipală "Radu Rosetti", Oneşti 119
  Biblioteca Municipală, Suceava 108
  Biblioteca Muzeului Bruckenthal, Sibiu 93, 159
  Biblioteca Natională a Franţei, Paris 23
  Biblioteca Naţională a Chinei, Beijing 504
  Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Chişinău 109, 504
  Biblioteca Naţională a României, Bucureşti 443, 498
  Biblioteca Orăşenească, Beiuş 115
  Biblioteca Orăşenească "Mihai Eminescu", Jimbolia 117
  Biblioteca Orăşenească "Tata Oancea", Bocşa 148
  Biblioteca sătească, Boroaia 110
  Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău 41
  Biblioteca "Târgu-Mureş", Chişinau 30
  Biblioteca Teleki-Bolyai, Târgu-Mureş 30, 90
  Biblioteca "Transilvania", Chişinău 30
  Biblioteca Universităţii, Bologna 504
  Biblioteca Universităţii "Constantin Brâncuşi", Târgu-Jiu 170
  Biblioteca Universităţii, Graz 23
  Biblioteca Universităţii, Piteşti 213
  Biblioteca Universităţii "Politehnica", Timişoara 170, 549
  Biblioteca Universităţii "Transilvania", Braşov 68, 74, 83, 168, 170
  Biblioteca Universităţii "Valachia", Târgovişte 170
  Bibliotecă--cercetare 29, 67, 68, 85, 159, 272, 281, 316, 502, 503
  Bibliotecă--învăţământ 29, 33, 63, 65, 66, 67, 68, 85, 159, 169, 170, 358, 359, 495, 502, 503, 545, 548
  Bibliotecă--societate 29, 35, 85, 115, 124, 150, 167, 169, 170, 201, 380, 470, 489, 501, 502
  Biblioteci 4, 19, 29, 31, 35, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 109, 124, 163, 164, 165, 167, 177, 182, 201, 234, 300, 343, 379, 491, 498, 499, 501, 502, 504, 549
  Biblioteci documentare 21, 30, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 499
  Biblioteci naţionale 23, 42, 51, 109, 195, 359, 498, 504, 534
  Biblioteci particulare 21, 35, 360, 381, 385, 386, 388, 390, 405
  Biblioteci pentru copii şi tineret 98, 102, 432, 440, 441
  Biblioteci publice 1, 13, 16, 18, 19, 20, 30, 32, 33, 42, 49, 51, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 155, 162, 167, 170, 171, 180, 184, 190, 195, 201, 207, 231, 259, 282, 310, 327, 358, 362, 380, 381, 383, 391, 429, 433, 438, 451, 452, 453, 456, 457, 459, 463, 464, 470, 471, 472, 473, 489, 499, 500, 504, 510
  Biblioteci sindicale 42, 51, 133, 134, 151, 153, 160, 185, 186
  Biblioteci specializate 14, 33, 49, 144, 154, 156, 157, 159, 161, 162, 167, 321, 362, 374, 381, 454, 455, 513
  Biblioteci şcolare 13, 14, 29, 49, 62, 69, 79, 82, 84, 86, 170, 183, 194, 201, 204, 224, 271, 358, 433, 449
  Biblioteci tehnice 158, 173, 214, 450
  Biblioteci universitare 14, 35, 42, 49, 51, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85, 154, 157, 159, 167, 168, 169, 170, 195, 224, 264, 341, 342, 358, 359, 360, 448, 495, 499, 502, 534, 544, 548
  Biblioteci virtuale 166, 167, 169, 170, 264, 463, 508, 514, 527
  Biblioteconomie 14, 20, 31, 34, 61, 63, 69, 86, 118, 159, 161, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 300, 331, 359, 362, 474, 475, 476, 502, 520
  Biobibliografie 481, 486, 487
  Brevete de invenţii 281, 286, 302, 350
  Brokeri de informaţii 455
  Calitatea serviciilor 169, 170, 454, 455, 498
  Canada 321
  Carte electronică 416, 514, 524
  Carte veche 13, 21, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 61, 260, 261, 362, 382, 385, 386, 393, 395, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 420, 424, 425, 498
  Cataloage 83, 102, 179, 193, 207, 210, 214, 215, 229, 231, 248, 272, 287, 341, 342, 367, 368, 385, 456, 474, 476, 544
  Catalog colectiv 358
  Catalog online 187, 213, 287, 527, 528, 546
  Catalogare 36, 83, 177, 193, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 341, 342, 476, 528, 544
  Catalogare partajată 363
  CD-ROM 170, 187, 287, 330
  Centre de informare comunitară 33, 45, 122, 162, 167, 273, 488
  Centre de informare şi documentare 33, 42, 51, 162, 187, 271, 272, 273, 282, 285, 295, 313, 315, 318, 334, 335, 338, 339, 346, 352, 354, 357, 361, 362, 488, 507, 508, 510, 512, 513, 526
  Centrul de Documentare Ştiinţifică al Academiei 37, 285
  Centrul Român de Documentaţie 290, 526
  Cenzura 232, 233, 234, 235, 236, 379, 380, 381, 384, 421
  Cercetare bibliografică 272, 281, 304, 347, 348, 354
  Cercetare bibliologică 14, 154, 157, 207
  Cercetare documentară 268, 272, 281, 302, 313, 316, 323, 370, 526
  Cercetare ştiinţifică 168, 207, 281, 316, 354, 370, 490
  China 404
  Circulaţie 255, 256, 257, 498, 528, 546
  Clasificare 17, 83, 177, 207, 214, 215, 237, 238, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 291, 300, 304, 322, 341, 342, 476, 537, 544
  Clasificare autonomă 237
  Clasificarea Bliss 253
  Clasificarea Dewey 253
  Colecţii de bibliotecă 85, 264, 474, 502
  Colecţii speciale 37, 38, 39, 89, 93, 94, 361, 400, 405, 412, 423, 425
  Competenţă profesională 266, 292, 300, 500, 545, 548
  Comunicare 43, 45, 168, 283, 294, 434, 515, 516, 517
  Comunicarea documentelor 494, 546
  Conducerea bibliotecilor 139, 454, 455, 456, 461, 462, 465, 467, 468
  Conservare 33, 34, 193, 194, 195, 258, 259, 261, 404, 430, 456, 474, 498
  Conservarea microformatelor 340
  Consorţii de biblioteci 195, 262
  Control bibliografic 220, 286, 330, 527
  Controlul bibliografic al microformatelor 340
  Cooperare interbibliotecară 162, 166, 170, 359, 496
  Cooperare internaţională 147, 201, 262, 279, 286, 300, 314, 350, 358, 359, 370, 372, 375, 498
  Copyright 170, 201, 340
  Costuri 469
  Cultură informaţională 521, 524, 525, 526, 545, 548
  CZU 16, 193, 238, 248, 250, 251, 252, 253, 287, 291, 360
  Danemarca 147, 162, 166
  Deontologie profesională 346, 494
  Depozit legal 24, 28, 167, 170, 265, 384, 396
  Depozitare 194, 249, 474, 476, 478
  Descriere analitică 86, 214, 277, 278, 279, 286, 289, 301, 304, 322, 323, 325, 338, 347, 348, 351, 352, 355, 358, 526
  Descriere bibliografică 83, 169, 214, 220, 225, 227, 228, 229, 277, 278, 279, 282, 286, 289, 301, 304, 322, 323, 325, 338, 341, 342, 347, 348, 526, 544
  Descriptori 239, 254
  Dezvoltarea colecţiilor 16, 161, 169, 170, 177, 187, 263, 264, 278, 295, 384, 454, 455, 466, 476, 546
  Dicţionar 9, 26, 91, 176, 198, 199, 200, 202, 270, 274, 364, 517, 518, 519, 538, 539, 547
  Dicţionar biografic 488
  Diseminarea informaţiilor 267, 277, 278, 279, 301, 344, 354, 537, 549
  Diseminarea selectivă a informaţiilor 321, 344, 490
  Documentare 6, 7, 17, 31, 36, 52, 65, 67, 83, 96, 193, 197, 214, 266, 268, 270, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 285, 286, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 306, 307, 308, 313, 316, 317, 318, 319, 324, 325, 328, 331, 337, 339, 341, 342, 345, 346, 347, 348, 350, 353, 354, 361, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 525, 526, 530, 544, 545, 548
  Documente audio-vizuale 272, 355
  Documente electronice 170, 416, 496, 507, 508, 512, 514, 521, 532, 543, 549
  Documente multimedia 508, 528, 543
  Documente primare 268, 269, 272, 278, 279, 294, 318, 356, 436, 437
  Documente secundare şi terţiare 179, 268, 269, 272, 278, 279, 282, 287, 294, 308, 318, 345, 356, 367, 368, 372, 436, 437, 496, 530
  EBLIDA 375
  Editare electronică 454, 463, 532, 543
  Edituri 299, 395, 402, 410, 420, 421, 499
  Eficienţa activităţii de informare 286, 307, 321, 355, 357, 372
  Elveţia 262, 362
  Ergonomie 460, 462
  Europa 292, 404, 469
  Evaluarea achiziţiilor 263
  Evaluarea activităţii de informare 147, 346, 457, 460, 461, 468, 469, 497, 498
  Evaluarea produselor de informare 300, 513
  Evidenţa primară a documentelor 161, 179, 193, 476
  Exploatarea în comun a resurselor 262
  FID 178, 279
  Finlanda 147
  Fişier de autoritate 212
  Formare continuă 122, 147, 170, 182, 195, 266, 300, 346, 356, 362, 372, 456, 461, 493, 498, 502
  Formare profesională 14, 147, 167, 170, 182, 195, 201, 266, 300, 346, 355, 360, 362, 370, 456, 461, 463, 493, 498, 502
  Formarea beneficiarilor 170, 187, 355, 360, 470, 489, 493, 494, 495
  Franţa 32, 34, 147, 159, 195, 234, 236, 271, 359, 360, 361, 363, 525, 526, 527, 530
  Funcţiile bibliotecilor 69, 86, 120, 150, 159, 167, 168, 178, 362, 435, 438, 468, 470
  Furnizori de informaţii 513
  Germania 32, 147, 159, 236, 262, 363, 466
  Ghid 27, 40, 48, 49, 53, 54, 55, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 114, 126, 127, 128, 129, 180, 183, 192, 211, 217, 218, 221, 238, 262, 469, 499, 513, 520, 527
  Hardware 346, 506, 508, 528, 531
  HTML 532, 542, 543
  IFLA 178, 212, 330, 362
  Incunabule 16, 30, 360, 393, 398, 401, 410, 415, 420
  Index de citări 267
  Index KWIC 267
  Index KWOC 267
  Indexare 17, 59, 60, 182, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 253, 254, 269, 304, 308, 322, 341, 342, 366, 544
  Indexare automatizată 245, 246, 536, 537
  Indexare coordonată 215, 240, 241, 246, 269, 308, 359, 361, 366
  Indexuri bibliografice 267
  Indicatori de performanţă 300, 457, 460, 461, 469
  Informare bibliografică 65, 66, 67, 269, 275, 276, 282, 310, 311, 327, 329, 330, 345
  Informare comunitară 45, 273
  Informare documentară 17, 37, 38, 39, 52, 64, 269, 272, 273, 284, 285, 288, 293, 295, 299, 303, 313, 314, 322, 323, 324, 329, 333, 338, 342, 349, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 369, 370, 372, 376, 492, 493, 505, 507, 512, 529, 541
  Informare documentară tehnico-ştiinţifică 46, 268, 272, 275, 276, 279, 281, 283, 285, 286, 290, 294, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 313, 314, 315, 316, 317, 323, 326, 332, 334, 335, 337, 340, 343, 346, 350, 353, 358, 361, 372, 373, 477, 530
  Informaţii faptice 286, 332, 336
  INID 65, 66, 285, 290, 447, 525, 526, 535
  Instituţii şi organizaţii profesionale 178, 370
  Integrare europeană 150, 170, 182, 375, 459, 502, 516
  Internet 167, 168, 187, 229, 266, 287, 330, 341, 342, 347, 348, 506, 508, 510, 511, 513, 516, 518, 519, 520, 521, 524, 527, 528, 532, 538, 539, 542, 543, 544, 545, 548
  Inventariere 193, 474
  Irlanda 147
  ISBD 220, 221
  ISBD(A) 169
  ISBD(M) 157, 216, 219, 223, 224, 226
  ISBD(S) 225, 226, 229
  ISDS 229
  ISSN 229
  Istoria bibliografiei 14, 16, 22, 23, 31, 37, 38, 39, 59, 60, 207, 272, 290, 329, 345, 367, 368, 381
  Istoria bibliotecilor 13, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 28, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 51, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 77, 78, 87, 88, 89, 95, 96, 97, 99, 105, 113, 117, 118, 119, 124, 131, 137, 138, 141, 142, 143, 145, 148, 149, 152, 156, 159, 164, 195, 201, 205, 290, 361, 362, 363, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 399, 404, 405, 421, 422, 446, 480, 504
  Istoria biblioteconomiei 22, 23, 31, 59, 60, 169, 170, 178, 249, 480, 483
  Istoria cărţii 13, 14, 15, 16, 18, 21, 31, 32, 34, 36, 59, 60, 62, 64, 67, 118, 124, 156, 205, 207, 362, 367, 368, 393, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 480
  Istoria documentării 14, 22, 24, 31, 59, 60, 272, 285, 290, 361, 370, 525, 526
  Istoria gândirii manageriale 468
  Istoria presei 4, 30, 96, 118, 367, 368, 411, 415
  Istoria scrisului 30, 377, 403, 406, 415, 418, 422
  Istoria ştiinţei informării 309
  Istoria tiparului 13, 14, 16, 21, 32, 64, 67, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 426
  Italia 147, 159, 236, 362
  Iugoslavia 363
  Împrumut 162
  Împrumut interbibliotecar 115, 201
  Îndrumător pentru studenţi 179, 216, 219, 226, 282
  Învăţământ biblioteconomic 16, 22, 32, 36, 162, 182, 195, 207, 352, 360, 381, 456, 459, 467, 503
  Învăţământ la distanţă 168, 516, 532
  Japonia 404
  Lectură 14, 16, 29, 34, 43, 44, 62, 96, 97, 98, 102, 111, 115, 124, 144, 156, 167, 168, 169, 170, 343, 359, 361, 380, 381, 422, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 514
  Legea bibliotecilor 443
  Legislaţie 6, 66, 169, 170, 192, 193, 201, 207, 265, 290, 360, 396, 443, 444, 445, 446, 453, 474
  Lexicon 412
  Limbaje documentare 237, 242, 244, 245, 247, 248, 250, 251, 253, 277, 286, 323, 331, 338, 355, 358, 526, 537
  Literatura de specialitate 27, 33, 174, 182, 520
  Literatura gri 179, 268, 296, 297
  Lucrare de licenţă 436, 437
  Management de bibliotecă 159, 167, 168, 170, 187, 264, 358, 435, 454, 455, 456, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 503
  Management financiar 468
  Managementul informaţiei 200, 336, 460, 461, 462, 463, 508, 524
  Managementul procesului de informatizare 464, 510, 527, 528, 546
  Manifestări ştiinţifice internaţionale 267, 300
  Manifestări ştiinţifice naţionale 12, 13, 14, 18, 19, 20, 31, 34, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 95, 96, 97, 115, 118, 124, 154, 156, 157, 168, 169, 170, 253, 260, 330, 343, 361, 362, 363, 433, 454, 455, 466, 498
  Manual de iniţiere şi formare continuă 86, 171, 177, 181, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 193, 196, 203, 204, 208, 209, 220, 222, 223, 224, 225, 259, 289, 304, 327, 351, 465, 474
  Manual de liceu 205
  Manual universitar 5, 7, 11, 178, 244, 248, 250, 251, 306, 312, 329, 345, 347, 348, 354, 392, 398, 410, 415, 418, 435, 436, 437, 462, 472, 475, 476, 492, 493, 508, 509
  Manuscrise 37, 38, 39, 95, 260, 386, 401, 407, 410, 415, 416, 420
  MARC 220, 363, 508, 535
  Marea Britanie 147, 159, 195, 201, 236, 262, 459
  Marketing de bibliotecă 33, 34, 159, 167, 168, 169, 170, 195, 288, 312, 346, 352, 435, 454, 455, 466, 470, 471, 472, 473, 489, 492, 496, 498
  Metodologia lecturii 24, 427, 428, 431, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 442
  Microfilme 321, 340
  Microfişe 340
  Microformate 17, 300, 340, 374, 477
  Model. Modelare 301, 328, 331, 337
  Multimedia 33, 341, 342, 518, 519
  Multiplicarea şi reproducerea documentelor 279, 301, 303
  Nevoi de informare 122, 170, 266, 269, 312, 372, 433, 463, 490
  OCLC 454, 549
  Olanda 504
  OPAC 187, 213, 287, 527, 528, 546
  Organizarea fondurilor 161, 194, 474, 478, 546
  Partajarea resurselor 464, 496
  Patrimoniu 35, 192, 260, 498
  Personalităţi 4, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 44, 60, 66, 77, 78, 97, 99, 109, 137, 143, 154, 157, 169, 170, 207, 253, 330, 358, 360, 361, 362, 363, 367, 368, 377, 381, 385, 386, 388, 390, 397, 402, 405, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487
  Planificare 307, 468
  Planificare strategică 456, 461, 462, 468
  Politica de dezvoltare a colecţiilor 264, 461
  Polonia 359
  Portugalia 147
  Prelucrarea documentelor 194, 252, 268, 275, 277, 278, 296, 297, 301, 304, 324, 357, 358, 372
  Produse şi servicii de informare 147, 162, 187, 292, 318, 346, 456, 497
  Produse şi servicii de informare online 162, 347, 348, 508, 510, 512, 535
  Profesia de bibliotecar 43, 45, 61, 111, 122, 154, 157, 169, 170, 182, 433, 435, 470, 501, 520
  Profesia de specialist în informare şi documentare 43, 266, 307, 309, 346, 463, 501, 503
  Programe comunitare 169, 170, 182, 195, 300, 375, 459
  Programe de informatizare 300, 498, 516
  Psihologia lecturii 115, 435, 436, 437, 440, 441
  Publicaţii seriale 225, 229, 528
  Recenzie 269, 325, 352
  Referat 86, 269, 322, 325, 352
  Referinţă bibliografică 86, 298, 304, 347, 348, 352
  Regăsirea informaţiilor 83, 210, 213, 241, 244, 245, 246, 275, 277, 278, 279, 281, 286, 287, 301, 303, 312, 319, 320, 321, 324, 325, 331, 332, 336, 341, 342, 355, 492, 493, 511, 528, 530, 532, 536, 537, 541, 544
  Regulament de organizare şi funcţionare 73, 82, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453
  Relaţii cu publicul 68, 105, 134, 153, 155, 162, 168, 187, 193, 280, 358, 359, 435, 470, 489, 491, 492, 493, 494, 495
  Restaurare 258, 260, 261, 404, 498
  Resurse financiare 264, 466
  Resurse umane 85, 167, 169, 182, 435, 445, 454, 455, 456, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 513
  Retroconversie 527
  Reţele de biblioteci 14, 42, 46, 51, 70, 166, 201, 381, 384, 454, 507
  Reţele informaţionale 166, 229, 244, 274, 300, 312, 506, 513, 516, 527
  Reviste electronice 33, 169, 229, 521
  România 8, 14, 17, 21, 22, 34, 36, 42, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 77, 78, 122, 128, 159, 178, 195, 207, 232, 235, 236, 249, 271, 285, 290, 326, 333, 355, 360, 367, 368, 376, 379, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 390, 393, 394, 395, 400, 402, 404, 409, 410, 413, 416, 419, 420, 421, 423, 425, 426, 444, 446, 456, 479, 488, 499, 502, 503, 507, 508, 510, 512, 525, 526
  Rusia 236
  Schimb de publicaţii 182, 201, 358, 384
  Seminar 466
  Servicii de bibliotecă 147, 159, 169, 170, 178, 266, 435, 459, 464, 498, 534
  Servicii de informare 460, 461, 462
  Serviciul de referinţe 168, 195, 282, 435, 456, 489, 496, 497
  Sistem de cataloage 187, 215
  Sistem integrat de bibliotecă 507, 508, 510, 512, 527, 528, 546
  Sistem naţional de biblioteci 444
  Sisteme de clasificare 83, 215, 249, 253, 269, 304, 325
  Sisteme de operare 506
  Sisteme internaţionale de informare 277, 279, 338, 350, 358, 361
  Sisteme naţionale de informare 276, 277, 313, 324, 326, 353, 358, 361, 522, 530
  Slovacia 504
  Societatea informaţională 34, 170, 253, 266, 459, 464, 465, 515, 516, 521, 524, 525, 526, 545, 548
  Sociologia comunicării 521
  Sociologia informaţiei 361, 362
  Sociologia lecturii 13, 64, 167, 433, 438, 439
  Software 346, 506, 528, 531
  Software de bibliotecă 508, 546
  Spania 147, 236
  Standarde 179, 284, 286, 298, 299
  Standardizare 284, 350, 370, 372, 376, 527, 535
  Statele Unite ale Americii 159, 195, 234, 236, 456, 530
  Statistică de bibliotecă 33, 161, 207, 469, 528
  Stocarea informaţiilor 241, 246, 275, 277, 278, 279, 301, 303, 319, 320, 324, 331, 332, 355, 530, 536, 541
  Strategii de căutare 187, 341, 342, 528, 536, 544
  Studiu de caz 147, 233, 264, 287, 438, 459, 492, 493
  Suedia 34, 147, 195, 504
  Surse de informare 43, 108, 268, 269, 272, 282, 286, 295, 301, 303, 304, 307, 324, 325, 334, 335, 336, 354, 355, 357, 372, 496, 513
  Şcoala bibliologică clujeană 23
  Ştiinţa informării 198, 199, 200, 202, 267, 309, 517, 520, 521, 524, 525, 526, 530, 545, 548
  Tehnica muncii intelectuale 352, 355, 356, 431, 436, 437, 493
  Tehnică de bibliotecă 179
  Tehnici de redactare 298, 436, 437
  Tehnologia informaţiei 147, 168, 169, 170, 262, 266, 267, 273, 274, 300, 309, 346, 503, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548
  Teoria sistemelor 277, 319, 320
  Terminologie 6, 26, 167, 169, 176, 198, 199, 200, 202, 237, 244, 246, 270, 272, 274, 298, 304, 306, 312, 323, 331, 354, 358, 361, 364, 365, 370, 503, 518, 519, 538, 539, 547
  Tezaur 170, 182, 243, 244, 246, 247, 254, 300, 325, 358, 365, 366
  Tezaur multilingv 239
  Tezaur politematic 247
  Tipografii 394, 395, 397, 399, 409, 414, 419, 421, 423, 424
  Tipuri de biblioteci 48, 53, 55, 166, 379, 382, 422, 444, 503
  Tipuri de documente 179, 265, 268, 272, 277, 278, 281, 285, 301, 304, 319, 325, 341, 342, 356, 372, 374, 396, 513, 544
  Ţări Scandinave 122, 162
  UNESCO 66, 150, 178, 201, 300, 359, 376
  UNIMARC 33, 169, 222, 229
  UNISIST 333, 363
  URSS 36, 50, 100, 163, 165, 362, 392, 530
  Vedetă uniformă 212
  Vocabular controlat 242, 243
  VUBIS 157
  Webliografii 170, 266
  WWW 287, 507, 508, 532, 539, 542, 543

  (view changes)
  2:28 am
 3. page Indice de autori edited ADLER, Erich 237 AGACHE, Catinca 377 ALBRECHTSEN, H. 147 ALEMAN, Veronica 210, 267, 268, 357 …
  ADLER, Erich 237
  AGACHE, Catinca 377
  ALBRECHTSEN, H. 147
  ALEMAN, Veronica 210, 267, 268, 357
  ALEXANDRESCU, Carmen Gabriela 211, 212
  ALEXANDRU, Cătălin 506
  ANDREESCU, Ana 393
  ANDRIAN, Alexandru C. 238
  ANGHELESCU, Hermina 454, 455, 456, 496
  ANIŢA, Cristian 99
  ARTEMIEV, N. 100
  ATANASIU, Pia 269, 270
  AVRAM, Mircea 87
  AVRAM, Monica 101
  AVRAMESCU, Aurel 272
  BACUTINA, G. V. 153
  BAICULESCU, George, 14, 37
  BALTEŞ, Eugenia 258
  BANCIU, Doina 167, 273, 274, 507,
  508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516
  BAZAC, Dumitru 439
  BĂDĂRĂ, Doru 394
  BĂLAN, Ileana 213
  BĂLĂEŢ, Dumitru 443
  BELLOUR, Hélene 234
  BELŢIC, Constantin 154, 157
  BERCAN, Iosif 193
  BERCIU-DRAGHICESCU, Adina 4, 5, 6, 7, 498
  BLOOR, Ian 469
  BONDOC, Gheorghe 16, 378
  BORDEI, Carmen 112
  BORŞ, Silviu 404
  BOTA, Ionel 379
  BRAD, Traian 380
  BUCULEI, Toader 113
  BUGNARIU, A. 370
  BULUŢĂ, Gheorghe 43, 167, 381, 382, 395, 420, 421, 444, 470, 479, 480, 517
  BUSUIOC, Nicolae 55, 383
  BUTUC, Liviu 396
  CALENGE, Bertrand 263
  CARABA MITROFAN, Ioan 481
  CARIDAS, Olga 214, 370
  CĂPÂLNEANU, Ana Maria 174
  CĂRPINEANU, Mariana Lucia 114
  CÂNDEA, Virgil 272
  CEORNII, A. I. 325
  CEREŞANU, Camelia 535
  CHIFANE-DRĂGUŞANI, Constantin 164
  CHIRA, Ion 281
  CIOBANU, Dragomir 117
  CIORCAN, Marcel 282, 471, 474, 489
  CIOTLOŞ, Ion 176, 196
  CIUBĂNCAN, Lucia 69
  CLINCA, Georgeta 196
  COCORA, Gabriel 397
  COJOCARU, S. 315
  COLLIN, Simon 518, 519
  CORAVU, Robert 520
  CORBU, George 44, 384
  CORDAŞEVSCHI, Alexandru 284
  CORKISH, Norma 458
  CORNEA, Paul 427, 428
  COSTACHE, Geta 80, 486
  COSTACHE, Gherghina 442
  COSTEA, Ionuţ 182, 233
  COTOARĂ, Daniela 521
  COZMA, Niculina 119
  CRAIA, Sultana 43, 45, 517
  CRĂCEA, Petre 285, 522
  CRUDU, Mihaela 253
  CRUHER, Anatolie 258
  CURCĂNEANU, Victoria 215
  CURTA, Olimpia 287
  CURTICEAN, Doina 40
  DANTZER, Rodica 288
  DĂESCU, Constantin 398
  DEMÉNY Lajos 399
  DEMÉNY, Lidia 399, 413
  DENISIEV, V. N. 289
  DIATCU, E. 523
  DIMA-DRĂGAN, Corneliu 21, 257, 385, 386, 475, 476
  DIMA PETRINA, Mihaela 481
  DINU, Mihaela Helene 384, 446
  DONEA, Marilena 121
  DONOSE, Vicenţiu 383
  DRAGOMIR, Florin 429
  DRĂGĂNESCU, Mihai 524
  DRĂGULĂNESCU, Dimitrie 290
  DRĂGULĂNESCU, Nicolae 291, 513, 525, 526
  DUCHEMIN, Pierre-Yves 527
  DUDAS, Florian 400
  DUMITRESCU, Victoria 122, 459
  DUNĂREANU, Elena 47
  DUŢESCU, Victor 123
  EDROIU, Nicolae 483
  ELAGHINA, A. 430
  ENACHE, Ionel 178, 460, 461, 462, 472
  ENESCU, Alexandra 264
  ERICH, Agnes 216
  FAUR, Viorel 387
  FILIPOIU, Onisim 92
  FLOCON, Albert 401
  FLOREA, Doina 22, 402
  FODOREAN, Nastasia 217, 218, 219
  FRÂNCU, Victoria 239
  FRÎNCU, Viorel 125, 140
  FUEGI, David 469
  GĂLĂTESCU, Cornelia 23
  GEORGESCU, Ramiro 258
  GEORGESCU-TISTU, N. 24, 25, 26, 403
  GHEORGHE, Mihaela 179
  GHILEAREVSKI, R. S. 325
  GILEA, Constantin 129
  GRANCEA, Mihaela 404
  GRECU, Natalia 270
  GROAPĂ, Corneliu 473
  GROBLACHER, Alex 466
  HAICA, Cornel 285
  HENTEA, Ioan 77, 78
  HOLHOŞ, Ioan 130
  HOLT, Brian P. 222
  HORVAT, Săluc 181
  IANCOVICI, Simona 230
  IANCULESCU, Mihai 131
  IANUŞ, Mariana 266
  IEPUREANU, Viorica 264
  IFTODE, Emanuel 377
  ILICA, Anton 431
  ILIE, Niculina 86
  ILIS, Florina 182
  IONESCU-BUJOR, Miron 531
  IONIŢĂ, Alexandrina 28, 154, 157
  JAKÓ, Zsigmond 405
  JALOBEANU, Mihai 532
  JEMANEANU, Nina 183
  JUGĂREANU, Veturia 93
  KELLER, Alice 262
  KIBRIK, R. 134
  KIRCHNER, Joachim 406
  KIRÁLY, István 33, 233, 456
  KORONKA, Adriana 306
  KRUPSKAJA, N. K. 50, 432
  KUHLMANN, Marie 234
  KUNTZMANN, Nelly 234
  LABARRE, Albert 407
  LARSEN, G. 147
  LARSEN, Patricia 274
  LATEŞ, Magdalena 83
  LAZĂR, Dumitru 484
  LAZĂR, Ioan St. 485
  LĂZĂRESCU, Georgeta 240, 241, 242, 243, 307, 308, 317, 318
  Le COADIC, Yves-François 309
  LENCO, Alecu 146
  LEVINA, S. 310, 311
  LUDU, Theodor 54
  LUPU, Atanase 135, 491
  LUPU, Valentina 79
  MACSIM, Gheorghe 136, 137
  MAFTEI, Mihaela 472
  MAGUI, Victor 477
  MANDEAL, Rodica Eleonora 244, 312, 492
  MANEA, Alexa 313, 314, 315, 316, 522
  MANOLESCU-CHIVU, Maria 317, 318
  MARCU, Angela 497
  MARINESCO, Ion 426
  MARINESCU, Nicoleta 187, 266
  MARINO, Adrian 235
  MARIŞ, Ion 138
  MATEI, Horia 408
  MĂTUŞOIU, Constantin 44, 384, 446
  MÂRZA, Eva 409
  MEDVEDEVA, N. 430
  MENDELOVICI, Marius 319, 320
  METELKIN, N. M. 139
  MICHEL, Jean 266
  MICLE, Maria 226
  MIHAILOV, A. I. 325
  MIHĂILESCU, M. 522
  MITRIC, Olimpia 410
  MOLDOVEANU, Maria 433
  MOLDOVEANU, Valeriu 52, 53, 54, 246, 290, 326, 533, 534
  MORAN, Barbara 468
  MOSCOVICI, Liviu 55, 129
  MOŞU, Andrei 513
  NAICU, Olimpiu 535
  NASTA, Ion 247
  NEAGU, Mioara 140, 143
  NEDELCEA, Tudor 141, 411
  NEGOIŢĂ, Constantin Virgil 328, 536
  NEGRU, Nina 56
  NENCESCU, Marian 192
  NESTORESCU, Silvia 193
  NICULESCU, Zenovia 248, 249, 250, 251, 252, 253, 329, 330, 388
  NISTOR, Erica 331, 537
  NISTOR, Valeria 226
  OLTEANU, Cornelia 265
  OLTEANU, Virgil 412
  ONISCU, Corneliu 260
  OPREA, Nedelcu 142
  OPROESCU, Alex. 143
  OTMAN, Gabriel 538
  PAKONDI, Victor 539
  PAMFIL, Matei 389
  PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Cornelia 413
  PAPUC, Liviu 81
  PAVEL, Eugen 414
  PĂRNUŢĂ, Gheorghe 230
  PĂRUŞ, Mihaela 464
  PĂTRAR, Gheorghe 476
  PÂRVU, Aurel 337
  PELTZ, Margareta 338, 478
  PESCARU, Valeriu 531
  PETCU, Marian 236
  PETERSEN, John V. 540
  PETRESCU, Victor 43, 167, 444, 465, 479, 480
  PIŞCU, Dina 145
  PÎRNUŢĂ, Oana-Andreea 434
  PODGOREANU, Anca 80, 486
  POPA, Georgeta-Iulia 29
  POPA, Silvia 415, 434, 435, 517
  POPESCU, Cristina 330
  POPESCU, Gheorghe 53
  POPESCU, Nicoleta 81
  POPOVICI, Tasica 119
  POPP, Elvira 194
  POPTĂMAŞ, Dimitrie 30
  PORUMBEANU, Octavia-Luciana 195, 375, 493
  POTÎNGĂ, Constantin 339
  PREDESCU, Constantin 196
  PROCOPIE, Octavian 113
  PRODAN, Victoria 346
  RADOSAV, Doru 233
  RADU, Măriuca 416
  RĂDOIU, Dumitru 543
  RÂPĂ-BUICLIU, Dan 417
  REGNEALĂ, Mircea 197, 198, 199, 200, 201, 202, 340, 376, 466
  RENEA, Victor 146
  REPANOVICI, Angela 83, 341, 342, 416, 506, 544
  RIBBERT, Ulrich 466
  RICHTER, Brigitte 203
  ROMAN, Eliza 331, 533, 534, 537
  ROMANESCU, Vsevolod 344
  ROSSOLL, Erika 453
  RUDEANU, Laura 204
  RUFFINI, Mario 390
  SACERDOŢEANU, Aurelian 11
  SACHELARIE, Octavian Mihail 465
  SANDU, Ion 261
  SANDU, Irina Crina Anca 261
  SARA, Marin 391
  SÂNCRĂIAN, Viorica 33
  SÂRGHIE, Anca 418, 436, 437, 494
  SCHIFIRNEŢ, Constantin 438, 439
  SECĂRESCU, Viorica 84
  SHELDON, Brooke E. 467
  SIMONESCU, Dan 205, 206, 345, 419, 420, 421
  SÎRGHIE, Anca 34, 159
  SMIRNOVA, B. A. 311
  SORETE, Constantin 84
  STANA, Dana 213
  STANCIU, Ilie 422, 440, 441
  STĂNESCU, Octavian 535
  STOIAN, Remus Adrian 166
  STOIAN, Victoria 346
  STOICA, Dan 347, 348
  STOICA, Ion 35, 85, 316, 349, 501, 502, 503
  STUEART, Robert D. 468
  SUMSION, John 469
  ŞAMURIN, E. I. 351
  ŞCHIAU, Octavian 423
  ŞERBAN, Mihail 160
  ŞINCAI, Ana 352
  TAULESCU, Mariana 161
  TĂRĂBOI, Vasile 353
  TĂTĂRUCĂ, Radu 81
  TÂRZIU, Elena-Maria 354
  TEODORESCU, Dorin 424
  TEODORU, Vitalie 355, 356, 357, 504
  THEODORESCU, Barbu 367, 368
  THORHAUGE, J. 147
  THUN, H.-P. 147
  TIPERCIUC, Gabriela 148
  TÎRZIMAN, Elena 216, 229, 521, 545, 546, 547, 548, 549
  TOMA, Doina 179
  TOMA, Eugeniu 243
  TOMA, Ioan 442
  TOMESCU, Mircea 36, 53, 54, 209, 230, 231, 425
  TRANCA, Dumitru 426
  TUDOR, Alexandru 369
  TURNOWSKY, Alex 94
  VASILCENKO, V. E. 392
  VERONA, R. 370
  VIERU-IŞAEV, Maria 149
  VINTILĂ, Cristina 86
  VINŢANU, Nicolae 150
  VIRAG, Ilona 151
  VITA, Zsigmond 94
  VIZITEU, Cornelia 152
  VLAD, Emil 161, 371, 372, 373, 374
  VLADIMIRSCHI, S. I. 153
  VOICULESCU, M. 370
  VOLCOVA, M. D. 153
  VORNICU, Nicoleta 260
  WARD, Suzanne 469
  ZĂNESCU, Gabriel 496

  (view changes)
  2:26 am

More